Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Verejné obstarávanie

fb_logo

Verejné obstarávanie


Výzvy verejného obstarávania

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2218: Tvorba scenára, produkcie a výroby audiovizuálneho diela na podporu inovačného povedomia na Slovensku, 12.07.2018

Príloha č. 1 k NZ 2218: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tabuľka)
Príloha č. 2 k NZ 2218: Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 3 k NZ 2218: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (Opis predmetu zákazky)

 

Podlinmitná zákazka (PL0418) s názvom „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet", 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018

Oznámenie o oprave 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - 9332 - IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len "SUPO")
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - 8890 - IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len "SUPO")
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - 8613 - IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len "SUPO")
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Výzva na predkladanie ponúk 8038 - WYT, Vestník č. 114/2018 - 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet", 11.06.2018

Súťažné podklady PL0418 (ďalej len "SUPO")
Príloha č. 1 k časti A.1 SUPO (PL0418): Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania
Príloha č. 2 k časti A.1 SUPO (PL0418): Informácia o využití subdodávateľov
Príloha č. 1 k časti A.2 SUPO (PL0418): Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Rámcová dohoda PL0418 (ďalej len "RD")
Príloha č. 2 k RD (PL0418): Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 k RD (PL0418): Zoznam čerpacích staníc Dodávateľa
Príloha č. 5 k RD (PL0418): Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 k RD (PL0418): Podrobný spôsob výpočtu ceny PHM v čase odberu PHM

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3717: Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy, 23.05.2018

Príloha č. 1 k NZ 3717: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tabuľka)
Príloha č. 2 k NZ 3717: Návrh Zmluvy na vypracovanie štúdie vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy
Príloha č. 3 k NZ 3717: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 4 k NZ 3717: Rozpis priestorov


Výzva na predkladanie ponúk 5583 - WYS, Vestník č. 78/2018 - 20.04.2018 (PL0518): „Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA", 20.04.2018

Súťažné podklady PL0518 (ďalej len "SUPO")
Príloha č. 1 k časti A.1 SUPO (PL0518): Vyhlásenie
Príloha č. 1 k časti A.2 SUPO (PL0518): Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Rámcová dohoda PL0518 (ďalej len "RD")
Príloha č. 1 k RD (PL0518): Špecifikácia ceny
Príloha č. 4 k RD (PL0518): Opis predmetu zákazky

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4417: Služby ilustrátora, animátora, textára, 17.04.2018
Príloha č. 1 k NZ 4417: Návrh kritéria a špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 4417: Návrh Zmluvy o zabezpečení vytvorenia diela a udelenia licencií (súhlasu) na jeho použitie

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3217: Dodávka a inštalácia inteligentných diaľkových meračov spotrieb plynu a elektrickej energie vo vybratých 6 budovách vrátane monitorovania týchto spotrieb, 16.03.2018

Príloha č. 1 k NZ 3217: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2A k NZ 3217: Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Tabuľka
Príloha č. 2B k NZ 3217: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 3217: Návrh Zmluvy na dodanie tovaru a poskytnutie služieb

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0818: Odborné právne poradenstvo pre energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, 15.03.2018
Príloha č. 1 k NZ 0818: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 0818: Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní právnych služieb

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3917: Analýza dátových štruktúr externých elektronických údajov a údajov z rezortov a zriadenie, poskytnutie služby zberu údajov pre potreby analýzy energetickej efektívnosti, 25.01.2018
Príloha č. 1 k NZ 3917: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 3917: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4117: Organizačno-technické zabezpečenie účasti SIEA na veľtrhu ELO SYS 2018 Nitra a Coneco - Racioenergia Bratislava, 18.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 4117: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 4117: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 4117: Opis predmetu zákazky

 

Verejné obstarávanie - archív 

Nová vrstva.. 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).