Ekonomické aspekty využívania slnečných kolektorov v bytových domoch

Autori: Mgr. Marián Ježo, Ing. Milan Novák, CSc., Ing. Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Odhad návratnosti komplexného technického riešenia ohrevu úžitkovej vody

Finančná návratnosť je jedným z najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní investora. Pri odhade návratnosti inštalácií solárnych systémov na TÚV je potrebné porovnať dva alebo viacero možných spôsobov zabezpečenia dodávky teplej vody. Porovnáva sa aktuálny stav (napr. ohrev úžitkovej vody v bytovom dome cez centrálny rozvod vykurovacej vody) so stavom, ktorý by nastal po inštalácii solárneho systému. Vtedy časť energie zabezpečia kolektory a doohrev zase napr. existujúci zdroj tepla, novovybudovaná plynová kotolňa, malé elektrické prietokové ohrievače inštalované v každom byte a pod. Porovnávajú sa teda dve (alebo viaceré) komplexné riešenia.

 

Modelový príklad návratnosti inštalácie lokálneho ohrevu vody v bytovom dome
bez rekonštrukcie vnútorných rozvodov  (zjednodušený výpočet)


SÚČASNÝ STAV – CZT
– spotreba teplej vody 2 800 m3/rok
– spotreba tepla na ohrev vody
(vrátane strát vo vonkajších a vnútorných rozvodoch)
850 GJ/rok
– merná spotreba tepla na ohrev a dodávku teplej vody 0,304 GJ/m3
Ročné náklady na teplú vodu 19 550 € (23€/GJ)
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE – SOLÁRNY SYSTÉM + DOOHREV PLYNOVÝM KOTLOM
– solárny systém (80 kolektorov) 83 000 €
– kotolňa na teplú vodu + legislatíva 26 600 €
Investícia spolu 109 600 €
POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA ČINNOSTI SOLÁRNEHO SYSTÉMU (T-Sol Pro)
– potreba tepla na teplú vodu
(bez strát vo vonkajších rozvodoch; straty cirkuláciou TV v objekte > 50 %)
756 GJ/rok
– merná spotreba tepla na ohrev a dodávku teplej vody 0,27 GJ/m3
– zisk zo solárneho systému 260 GJ/rok
– ročné náklady na doohrev na 50°C – 15 170 m3plynu/rok 7 656 €
– ročné náklady na údržbu / prevádzku – solár a kotolňa: 1 500 €
Ročné prevádzkové náklady spolu 9 156 €

 

Návratnosť = 109 600 € / 19 550 € – 9 156 € = 10,6 rokov bez dotácie na solárny systém

Návratnosť = 109 600 € – 14 240 € / 19 550 € – 9 156 € = 9,2 roka s dotáciou na solárny systém

 

Modelový príklad návratnosti inštalovania lokálneho ohrevu vody v bytovom dome
po rekonštrukcii vnútorných rozvodov (zjednodušený výpočet)

 

SÚČASNÝ STAV – CZT                                                                                 
– spotreba teplej vody 2 800 m3/rok
– spotreba tepla na ohrev vody
(vrátane strát vo vonkajších a vnútorných rozvodoch)
850 GJ/rok
– merná spotreba tepla na ohrev a dodávku teplej vody 0,304 GJ/m3
Ročné náklady na teplú vodu 19 550 € (23€/GJ)
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE – SOLÁRNY SYSTÉM + DOOHREV PLYNOVÝM KOTLOM
– solárny systém (80 kolektorov) 83 000 €
– kotolňa na teplú vodu + legislatíva + rozvody / cirkulácia 31 600 €
Investícia spolu 114 600 €
POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA ČINNOSTI SOLÁRNEHO SYSTÉMU (T-Sol Pro)                                                                                                                                                         
– potreba tepla na teplú vodu
(bez strát vo vonkajších rozvodoch; straty cirkuláciou TV v objekte 30 %)
646 GJ/rok
– merná spotreba tepla na ohrev a dodávku teplej vody 0,23 GJ/m3
– zisk zo solárneho systému 260 GJ/rok
– ročné náklady na doohrev na 50°C – 11 800 m3plynu/rok 5 950 €
– ročné náklady na údržbu / prevádzku – solár a kotolňa 1 500 €
Ročné prevádzkové náklady spolu 7 450 €

 

Návratnosť = 114 600 € / 19 550 € – 7 450 € = 9,5 rokov bez dotácie na solárny systém

Návratnosť = 114 600 € – 14 240 € / 19 550 € – 7 450 € = 8,3 roka s dotáciou na solárny systém

 

Životnosť a prevádzkové náklady

Cieľom potenciálnych používateľov solárnych termických systémov pri výbere dodávateľa je samozrejme minimalizácia investičných nákladov a zároveň čo najväčšie zníženie účtov za ohrev vody. Okrem investičných nákladov však nesmieme zabúdať aj na minimalizovanie prevádzkových nákladov na pravidelnú údržbu a plánované servisné zásahy. Rovnaký dôraz treba pri posudzovaní ponúk klásť aj na plánovanú životnosť systému.

solar_Novaky_400.jpg

Solárny systém v Novákoch, funguje nepretržite od roku 1984.

 

Životnosť solárneho systému pri použití kvalitných kolektorov dosahuje 30 rokov. To platí v prípade, ak sa použijú kolektory s masívnou konštrukciou a hrubším (napr. 4 mm) kaleným sklom (odolnosť voči extrémnym prejavom počasia – krupobitie, veľká záťaž snehom). Sú vyrobené z kvalitných materiálov (odolnosť voči korózii, vysokým a nízkym teplotám, dlhodobému pôsobeniu UV žiarenia). Počas tejto doby je potrebné počítať s plánovanou výmenou niektorých komponentov systému (teplonosná kvapalina, zásobníkový ohrievač, tepelný výmenník, čerpadlo, expanzná nádoba, regulátor). Priemerné ročné náklady na prevádzku a údržbu (vrátane spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel, výmeny opotrebovaných komponentov a teplonosnej kvapaliny) by nemali presiahnuť 1 % z investičných nákladov.

solar_Bratislava_400.jpg

Solárny systém v Bratislave, 2010.

 

Ponúkanú cenu za dodávku systému je teda potrebné posudzovať podľa toho, aká je predpokladaná životnosť a prevádzkové náklady. Nižšia cena môže súvisieť s použitím lacnejších komponentov, čo môže znamenať kratšiu životnosť, vyššiu poruchovosť alebo aj vyššie náklady na prevádzku. Objektívne posúdenie životnosti navrhovaného systému je veľmi náročné, keďže ide o akési predpovedanie budúcnosti. Preto je potrebné získať informácie o technicky podobných systémoch, ktoré boli inštalované v minulosti, a ktoré používajú rovnaké komponenty (predovšetkým kolektory), prípadne komponenty od rovnakých výrobcov. Jedným z ukazovateľov môže byť aj to, ako dlho daný výrobca pôsobí na trhu a akú úroveň kvality si dlhodobo udržuje.

Orientačná cena solárnych systémov

 

Pokiaľ by sa mala orientačne určiť cena solárneho systému vo vzťahu k jeho veľkosti, je v roku 2011 možné uvažovať s nasledovnými priemernými hodnotami:

• malé solárne zariadenia (20 – 30 m2) ~ 600 – 800 € / m2

• väčšie solárne zaradenia (300 – 400 m2) ~ 400 – 500 € / m2

 

Samozrejme, tieto hodnoty nezahŕňajú prípadné individuálne stavebné úpravy potrebné pre konkrétne systémy.

Článok bol zverejnený v zborníku k seminárom S energiou efektívne v bytových domoch – jeseň 2011 , ktoré sa uskutočnili v októbri 2011 v Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.