Prezentácie z konferencie Teplárenstvo – ako ďalej?

Zmenám, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike č. 184/2011, správnemu zúčtovanie nákladov za predchádzajúce obdobie a chybám spojeným s aplikáciou regulačného rámca boli venované dve konferencie Teplárenstvo – ako ďalej?, ktoré sa konali vo februári 2012. Zúčastnilo sa ich takmer 400 účastníkov.

 

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

IMG_7859_resize.jpgIMG_7905_resize.jpgIMG_7943_resize.jpgIMG_8227_resize.jpg

 

Dvojdňové odborné konferencie sa uskutočnili v termínoch 2.- 3. 2. 2012 a 20. – 21. 2. 2012 v hoteli Magnólia v Piešťanoch. Enormný záujem o prezentovanú problematiku súvisel najmä so zúčtovaním nákladov za predchádzajúce regulačné obdobie, ktoré musia teplárenské spoločnosti vykonať do konca marca.

 

Väčšinu medzi zúčastnenými tvorili členovia Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a zástupcovia ďalších spoločností dodávajúcich teplo. No aktuálne informácie o správnej aplikácii regulačného rámca a problémoch s tým spojených si prišli vypočuť aj zástupcovia správcovských spoločností.

 

Na Slovensku využívajú sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT) v 306 obciach a mestách. Ako v prvý deň konferencie skonštatoval vo svojej prednáške predseda SZVT Miroslav Obšívaný, aj vďaka úsporným opatreniam sa na Slovensku v roku 2012 celkovo v priemere objednalo o 7 -10 % menej tepla ako rok pred tým. Dodal, že v priemere rástli ceny tepla oproti roku 2011 o 7 % pri výrobe tepla z plynu, o 10 percent pri uhlí a o 4 percentá pri teple získanom z biomasy. Z plynu sa pritom vyrába zhruba dve tretiny tepla v systémoch CZT, 20 percent je z uhlia a na biomasu v roku 2011 pripadalo iba 10 percent z celkového množstva tepla.

 

Najdiskutovanejšou témou počas panelovej diskusie bol spôsob určovania objednaného množstva tepla na základe regulačného príkonu.

 

Prednášky, ktoré odzneli na týchto odborných podujatiach, Vám ponúkame v elektronickej podobe.

Prezentácie:

BLOK: Energetická efektívnosť pri zásobovaní teplom

Novela zákona o tepelnej energetike č. 184/2011 Z. z. – Milan Dubnička, Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

Pripravovaná európska smernica o energetickej efektívnosti – Kvetoslava Šoltésová, SIEA
Legislatívny rámec pre energetickú efektívnosť na Slovensku – Pavol Kosa, SIEA

Energetická efektívnosť v praxi – Miroslav Obšivaný, Slovenský zväz výrobcov tepla

IMG_7782_resize.jpgIMG_7801_resize.jpgIMG_7807_resize.jpgIMG_7916_resize.jpg

 

BLOK: Regulačný rámec v tepelnej energetike

Ako zúčtovať náklady za predchádzajúce obdobie – Mária Marková, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ako sa vyhnúť chybám pri aplikácii regulačného rámca – Anna Dobrovodská, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Praktické skúsenosti s uplatnením regulácie – Vojtech Červenka, Dalkia, a.s.

IMG_7833_resize.jpgIMG_7837_resize.jpgIMG_7843_resize.jpgIMG_7861_resize.jpg

BLOK: Môže byť centralizovaný systém efektívny?

Centralizovaná alebo decentralizovaná ochrana ovzdušia? – Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť,

a.s.

Aké sú náklady na výrobu tepla z malého zdroja – Miroslav Žilinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Biometán – palivo budúcnosti? – Stanislav Janiš, Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

IMG_7965_resize.jpgIMG_7971_resize.jpgIMG_8250_resize.jpgIMG_8045_resize.jpg

BLOK: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby v teplárenstve

Skúsenosti s tepelnými čerpadlami vo veľkých budovách – František Vranay, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Inštalácia kombinovanej výroby v centrálnom zásobovaní teplom v Považskej Bystrici – Miroslav Struž, Zbyněk Jančík, GGE, a.s.

Využitie biomasy v Prešove – Natália Banduričová, Správbytkomfort, a.s., Prešov

IMG_8012_resize.jpgIMG_8258_resize.jpgIMG_7998_resize.jpgIMG_8307_resize.jpg

Panelová diskusia

IMG_7860_resize.jpgIMG_7932_resize.jpgIMG_7927_resize.jpgIMG_7922_resize.jpg

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU , ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.