Prezentácia a odpovede z webinára o podpore na budovanie elektrických nabíjacích staníc

Online webinár o podpore na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa uskutočnil 13. októbra 2020. K dispozícii je prezentácia z webinára a odpovede na položené otázky.

V druhom kole výzvy je na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc vyčlenených 650 000 EUR. Žiadosti o podporu je možné predkladať do 30. novembra 2020.

Medzi účastníkmi podujatia boli aj zástupcovia miest a VUC, no väčšinu tvorili podnikatelia, ktorí sa môžu o príspevky na vybudovanie verejne dostupných nabíjacích staníc tento rok uchádzať po prvý raz.

Podmienky výzvy potenciálnym žiadateľom na podujatí predstavili zástupcovia SIEA a Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je poskytovateľom podpory. Priestor bol venovaný aj diskusii a odpovediam na otázky, ktoré sa týkali aktuálnej situácie, technických požiadaviek, vypĺňania žiadosti aj hodnotenia. K dispozícii je sumár najdôležitejších otázok z webinára a prezentácia z webinára.

Podrobnejšie informácie o výzve sú zverejnené v časti Podporné programy/Nabíjacie stanice na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je vykonávateľom pomoci.