Polovica zo sumy na tohtoročné dotácie na kotly a kolektory už má žiadateľov

Ku koncu júna 2011 evidovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 1434 nových žiadostí o dotácie na kotly na biomasu a slnečné kolektory s požadovanou sumou vyše 1,38 milióna €. Domácnosti sa v nich uchádzajú o viac ako polovicu z balíka 2 675 200 €, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR tento rok vyčlenilo na dotácie.

Žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu k 1. 7. 2011

PODPORA PRE:

Schválené

Novoprijaté

Neschválené

Spolu

Kotly na biomasu – RD *

804

386

7

1197

Solárne kolektory – RD*

3287

1036

17

4340

Solárne kolektory – byty

24

12

1

37

Spolu

4115

1434

25

5574

* rodinné domy

Prehľad zaevidovaných žiadostí podľa krajov k 1. 7. 2011**

dotacie_regiony_01072011.jpg

** Údaje zahŕňajú schválené a novoprijaté žiadosti, prehľad neobsahuje neschválené žiadosti.

Zdroj: SIEA