Zdravotné stredisko v obci Mojmírovce


Počet obyvateľov: 2 854

Lokalita: okres Nitra


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova zdravotného strediska stojí v centrálnej časti obce od roku 1965. Skladá sa z dvoch častí. V jednopodlažnej časti bez suterénu sa nachádza zdravotné stredisko s tromi ambulanciami, čakárne pre pacientov a príručné skladové priestory. V dvojpodlažnej časti s nevykurovaným suterénom sú nájomné byty. Obvodové múry sú z plnej pálenej tehly a majú hrúbku 450 mm. Omietnuté boli brizolitovou omietkou a zvnútra vápennocementovou omietkou. Strecha je valbová s nevykurovaným podkrovím, v ktorom sa nachádzajú dve nevykurované manzardy. Otvorové konštrukcie boli prevažne vyplnené jednoduchými alebo zdvojenými oknami s dreveným rámom.


Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie podlahy na nevykurovanej povale
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Mojmirovce_pred1.jpgMojmirovce_pred2.jpgMojmirovce_pred3.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Mojmirovce_po1.jpgMojmirovce_po2.jpg