Zdravotné stredisko v obci Močenok


Počet obyvateľov
: 4 424

Lokalita: Šaľa


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Zdravotné stredisko sa nachádza v okrajovej časti obce Močenok v  blízkosti pretekajúceho potoka. Navševujú ho obyvatelia obce Močenok, Horná Kráľová a Hájske. Objekt sa používa od roku 1973. Budova je dvojpodlažná, sčasti podpivničená. Celá stavba je murovaná z plných pálených tehál. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Stropné panely sú železobetónové. V roku 2004 opravili strechy,  no tá ostala bez izolácie. Drevené zdvojené okná boli veľmi opotrebované so špárovými netesnosťami. Tento nedostatok spôsoboval nadmerné tepelné straty infiltráciou, a to hlavne na náveterných stranách budovy. Vstupné kovové dvere  mali jednoduché presklenie. Vplyvom spodných vôd, ktoré zaplavujú suterén a nasakujú do stien, sa budova poškodila.


Rok ukončenia:
2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Mocenok_pred1.jpgMocenok_pred2.jpgMocenok_pred3.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Mocenok_po1.jpgMocenok_po2.jpgMocenok_po3.jpg