Základná škola v obci Pohronský Ruskov

 

Počet obyvateľov: 1 400

Lokalita: okres Levice

 

Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova základnej školy bola do užívania odovzdaná v roku 1994. Monoblok budovy je v časti trojpodlažný a v časti dvojpodlažný, s plochou strechou. Nosná konštrukcia je so železobetónových stĺpov a prievlakov v 6m moduloch v pozdĺžnom smere. Obvodový plášť je pórobetónový, predsadený hrúbky 300 mm s nástrekom na cementovú maltu. Domurovky obvodového plášťa sú z pórobetónových tvárnic. Stropná konštrukcia je z predpätých panelov SPIROLL.. Strecha je jednoplášťová , neodvetraná s veľkorozmerových pórobetónových dielcov a živičným krytom. Zdvojené okná s dreveným rámom boli  opotrebované so špárovými netesnosťami.

 

Rok ukončenia: 2013

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie strechy a obvodového plášťa
  • výmena svietidiel a svetelných zdrojov
  • inštalovanie termostatických hlavíc
  • výmena okien

Budova pred rekonštrukciou:

Pohronsky_Ruskov_pred1.jpgPohronsky_Ruskov_pred2.jpgPohronsky_Ruskov_pred3.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov09.jpg


Budova počas rekonštrukcie:

SIEA_Pohronsky_Ruskov02.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov14.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov06.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov05.jpg


Budova po rekonštrukcii:

SIEA_Pohronsky_Ruskov15.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov13.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov07.jpg