Obecný úrad v Poľnom Kesove


Počet obyvateľov: 625

Lokalita: okres Nitra


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova obecného úradu je z roku 1800 a nebola nikdy významne rekonštruovaná. Prízemný objekt nemápivnicu ani obytné podkrovie. Obvodové múry sú z plnej pálenej tehly. Zastrešená je valbovou strechou. Na prístavbe budovy na juhovýchodnej strane je plochá strecha. Zdvojené okná s dreveným rámom vykazovali značný stupeň opotrebovania a špárovej netesnosti.


Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy a podlahy na nevykurovanej povale
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Polny_Kesov_pred1.jpgPolny_Kesov_pred2.jpgPolny_Kesov_pred3.jpg

Objekt po realizácii projektu:

Polny_Kesov_po1.jpgPolny_Kesov_po2.jpgPolny_Kesov_po3.jpg