Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom


Počet obyvateľov: 1 830

Lokalita: okres Trnava


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova bola postavená v roku 1925 a odvtedy prešla rôznymi drobnými stavebnými úpravami. Obecný úrad ju ako svoje sídlo využíva od roku 1993. V súčasnosti je v nej zriadené aj zdravotné stredisko a pošta. Obalové konštrukcie objektu boli v nevyhovujúcom technickom stave. Obvodový plášť bol viditeľne nasiaknutý vzlínajúcou vlhkosťou od úrovne terénu až pod okenné parapety na 1. nadzemnom podlaží, čo spôsobovalo opadávanie omietky, vznik plesní a zhoršenie tepelnoizolačných vlastností muriva. Konštrukcia krovu a strešná krytina boli staré a opotrebované. Odkvapové žľaby netesnili, čo sa prejavovalo zatekaním vody na fasádu a opadávaním omietky. Pôvodné okná boli drevené s jednoduchým zasklením, v rokoch 2006 – 2007 sa postupne vymenenili za plastové s izolačným dvojsklom.


Rok ukončenia:
2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie podlahy na nevykurovanej povale
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Krizovany_nad_Dudvahom_pred1.jpgKrizovany_nad_Dudvahom_pred2.jpgKrizovany_nad_Dudvahom_pred3.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Krizovany_nad_Dudvahom_po1.jpgKrizovany_nad_Dudvahom_po2.jpgKrizovany_nad_Dudvahom_po3.jpg