Materská škola v obci Cífer


Počet obyvateľov:
4 041

Lokalita: okres Trnava

 

Popis objektu pred rekonštrukciou:

Objekt materskej školy pozostávajúci z dvoch výškovo rôznych častí je v prevádzke od roku 1991. Budova je pôdorysne postavená v tvare písmena H, v strednej časti je schodište. Hlavná časť objektu, v ktorej sú jednotlivé triedy s herňami, je dvojpodlažná. Jednopodlažná časť spojená schodiskom s hlavnou budovou je prízemná. Nachádza sa tu kuchyňa, skladové priestory a kotolňa. Celá stavba bola murovaná z tehlového muriva CDm. Vonkajšie omietky boli brizolitové. Stropné panely sú železobetónové. Strechy sú ploché s lepenkovou krytinou, ktorá sav priebehu rokov niekoľkokrát lokálne opravovala. Okná boli pôvodné drevené zdvojené, značne opotrebované a netesné. To spôsobovalo nadmerné tepelné straty infiltráciou, hlavne na náveterných stranách budovy. Dvere boli kovové s jednoduchým presklením. V skladovej časti a v kotolni boli plné kovové dvere.

 

Rok ukončenia: 2010

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov

 

Budova pred rekonštrukciou:

Cifer_pred1.jpgCifer_pred2.jpgCifer_pred3.jpgCifer_pred4.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Cifer_po2.jpgCifer_po1.jpg