Kultúrny dom v obci Palárikovo


Počet obyvateľov: cca 4 400

Lokalita: okres Nové Zámky


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Viacúčelový objekt kultúrneho domu bol postavený v rokoch 1981-84. V priestoroch je umiestnená aj obecná knižnica a pizzeria. V jednotlivých miestnostiach sa organizujú  rôzne posedenia a schôdzky spoločenských organizácií, ktorých je v obci 17. V priebehu školského roka sa v objekte konajú rozličné kurzy  – jazykové, náučné, spoločenské, folklórne, tanečné, výtvarné a pod.  Budova nebola od kolaudácie a jej uvedenia do prevádzky rekonštruovaná. Zostali tu pôvodné drevené okná a dvere. Strešná konštrukcia nebola zateplená, rovnako ani obvodový plášť. Strešný svetlík (51 m2) zatekal a zvyšoval energetickú náročnosť objektu.


Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Palarikovo_pred1.jpgPalarikovo_pred2.jpgPalarikovo_pred3.jpgPalarikovo_pred4.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Palarikovo_po1.jpgPalarikovo_po2.jpgPalarikovo_po3.jpgPalarikovo_po4.jpg