Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Monitorovací systém / Monitorovacie správy

fb_logo

Monitorovacie správy


 

Podľa Rozhodnutia č. 31/2014 Ministerstva hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra sleduje, vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch podľa § 25 písm. f) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Súhrnné údaje o eneregetickej efektívnosti za roky 2014 až 2016 sú súčasťou vyhodnotenia 3. Akčného plánu.
Uvedené sú v 4. Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2017 - 2019 s výhľadom do roku 2020 v tabuľkových prílohách P1.

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2016

 

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2016 

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2015 sú uvedené v Ročnej správe o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2015.

 

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2015

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2014 sú uvedené v Ročnej správe o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2014.

 

3. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020

 

Výstupy z monitorovacieho systému energetickej efektívnosti:

 

Smerné čísla v energetike

Dokument obsahuje hodnoty ukazovateľov pre plánovanie a prepočty spotrieb energií. Ukazovatele dosiahnutých úspor a energetických náročností sú zväčša ročné vážené priemery. Súbor obsahuje časovú platnosť údaja a bližší popis metódy určenia hodnoty.

 

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2015

 

Obvyklý podiel spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TV
 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).