Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov sa uskutočnia dňa 17. mája 2013 o 9.00 h v budove SIEA v Bratislave.

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora sa uskutočnia v dňoch 11., 12. a 13. decembra 2012 o 9.00 h v Banskej Bystrici.

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

SIEA organizuje prípravný kurz ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Prvý z troch na seba nadväzujúcich blokov sa uskutoční 17. – 20. 9. 2012 v Banskej Bystrici.

Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 4/2010 vykoná SIEA 21. septembra 2012 aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Výsledky pravidelných kontrol kotlov v roku 2010

Z celkového počtu 1080 kontrolovaných kotlov v roku 2010 nevyhovelo požiadavkám na účinnosť 66 zariadení. Kontrolami sa zistilo, že nevyhovujúce sú najmä zariadenia s menšími výkonmi.

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na plyn sa uskutočnia 2. decembra 2011 o 8.30 h v budove SIEA.

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora sa uskutočnia v dňoch 14., 15. a 16. decembra 2011 o 9.00 h v Banskej Bystrici.

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

SIEA organizuje prípravný kurz ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Prvý z troch na seba nadväzujúcich blokov sa uskutoční 10. – 13. 10. 2011 v Banskej Bystrici.

Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutočnia 6. októbra 2011 o 8.30 h v Piešťanoch.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov sa uskutočnia dňa 7. septembra 2011 o 9.00 h v budove SIEA v Bratislave.