Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE


o konaní prípravného kurzu na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

SIEA organizuje prípravný kurz „Energetický audítor“ ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Kurz bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich blokoch (17. – 20. september 2012, 8. – 11. október 2012 a 22. – 25. október 2012) v Banskej Bystrici.

 

Bližšie informácie o kurze si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 4142625.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora