Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 4/2010 z 10. marca 2010 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti.

 

Aktualizačná odborná príprava pre energetických audítorov sa bude konať

 

 21. septembra 2012 o 9:30

v Banskej Bystrici.


Miesto konania aktualizačnej odbornej prípravy bude spresnené v pozvánke, ktorú zašle SIEA energetickému audítorovi elektronicky na základe vyplnenia elektronickej prihlášky, ktorú môžete nájsť tu: elektronická prihláška.

 

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave je bezplatná. Podmienkou účasti je zápis v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti.

 

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 414 2625.