Domácnosti doposiaľ požiadali o 75 % prostriedkov vyčlenených na dotácie

Z balíka peňazí v sume 2,675 mililóna €, ktorý vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR pre tento rok na dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu, sa domácnosti uchádzajú o viac ako 75 % prostriedkov. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) k 1. septembru 2011 zaregistrovala  2 036 nových žiadostí o dotáciu v celkovej sume vyše 2, 011 €. O štátnu podporu možno požiadať do konca novembra 2011.

 

Poskytovanie príspevkov sa od 1. júla 2011 riadi podľa nového zákona o poskytovaní dotácií č. 181/2011 Z.z. Žiadosti sa posudzujú na základe podmienok špecifikovaných vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie.

 

Od apríla 2009 do konca roku 2010 sa dotácie poskytovali v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Do decembra 2010 bola dotácia schválená 4 115 žiadateľom v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

 

Štruktúra žiadostí o dotáciu podľa krajov a typov inštalovaných zariadení k 1. 9. 2011*:

mapa_dotacie_01092011.jpg

* Údaje zahŕňajú schválené a novoprijaté žiadosti, prehľad neobsahuje neschválené žiadosti.

 

Podrobnejiše informácie o dotáciách