Aktuality

Medzinárodný projekt REC4EU zmapoval príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Na druhom projektovom workshope boli predstavené výsledky SWOT analýzy mapujúcej fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku, príklady z praxe a tiež pripravované podporné mechanizmy.

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 1. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo v rámci prvého hodnotiaceho kola k 23.2.2024 predložených 387 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Európska komisia odobrila štátnu pomoc 6,9 miliardy eur pre projekty IPCEI zamerané na budovanie vodíkovej infraštruktúry. Jeden je slovenský.

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov. Medzi 33 notifikovanými projektami je aj slovenský projekt spoločnosti Eustream, a.s., ktorý má umožniť prepravu vodíka plynovodom.

20.02.2024

FAQ k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 15.2.2024 často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Zmena č. 2 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 8.2.2024 zmenu č.2 výzvy zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách.

Zmena č. 1 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 5.2.2024 zmenu č.1 výzvy zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách.

SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelenej domácnostiam

Záujem o inštaláciu zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam už prejavilo viac ako 1 000 zhotoviteľov a zaregistrovaných bolo vyše 4 400 oprávnených zariadení. K dispozícii sú aktualizované podmienky podpory.

Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

Výzva na podporu inovácií v podnikoch je otvorená aj v roku 2024

Slovenské malé a stredné podniky môžu naďalej žiadať o inovačný voucher z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom výzvy je motivovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií.

SIEA vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

SIEA vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

Výzva na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Výzva na predloženie národného projektu Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky

SIEA ako SO pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky

Výzva na predloženie národného projektu Kapacity pre regióny

SIEA ako SO pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 21.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a dekarbonizácie.

Novým generálnym riaditeľom SIEA sa stal Alexander Hlatky

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková poverila vedením Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Hlatkeho.

Výzva na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 14.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam, ktorá je zameraná na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Videozáznamy a prezentácie z Konferencie Energetický audit a služby

Čo čaká verejný sektor a podniky v oblasti energetickej efektívnosti v najbližších rokoch bolo prezentované na konferencii Energetický audit a služby 2023, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra. K dispozícii sú prezentácie a videozáznamy z podujatia.

Kto bude môcť využiť zvýhodnený príspevok zo Zelenej domácnostiam a ako si vypočítať hodnotu poukážky?

Prehľad najpodstatnejších informácií o nových možnostiach podpory v projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii aj prostredníctvom videozáznamu z prvého seminára. Na novej stránke zelenadomacnostiam.sk pribudli odporúčania k výberu zariadení a kalkulačka, prostredníctvom ktorej si môžu domácnosti vypočítať predpokladanú maximálnu hodnotu poukážky.

Informácia k ukončeniu projektov z výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Vzhľadom na končiace programové obdobie Operačného programu Kvalita životného prostredia a v súvislosti s implementáciou výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny SIEA informuje prijímateľov, že spoločnosti VSD a ZSD zverejnili dodatočné informácie s cieľom upriamiť pozornosť dotknutých subjektov na procesnú a obsahovú stránku pre úspešné pripojenie zdroja.

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam. O poukážku bude možné požiadať spätne

Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach, ktoré 30. októbra 2023 zverejnila SIEA.

Prostredníctvom nového národného projektu SIEA Zelená podnikom bude možné získať príspevok na energetický audit a využívanie OZE

Mikro, malé a stredné podniky budú môcť prostredníctvom pripravovaného pilotného projektu Zelená podnikom získať finančný príspevok do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

SIEA pozýva na seminár na tému „Zelená domácnostiam pre bytové domy“

Uvažujete o využití poukážky z projektu Zelená domácnostiam alebo zabezpečujete inštalácie? Čo sa oplatí dohodnúť v zmluve o inštalácii medzi domácnosťou a zhotoviteľom, sa dozviete na seminári, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) 6. decembra 2023.

SIEA zverejnila odporúčania, čo sa oplatí dohodnúť v zmluve pri inštaláciách zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

SIEA zverejnila odporúčania expertov na práva spotrebiteľov, čo sa oplatí dohodnúť v zmluve pri inštaláciách zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. K dispozícii je videozáznam zo semináru na túto tému.

SIEA pozýva na seminár na tému „Čo sa oplatí dohodnúť v zmluve medzi domácnosťou a zhotoviteľom v projekte Zelená domácnostiam“

Uvažujete o využití poukážky z projektu Zelená domácnostiam alebo zabezpečujete inštalácie? Čo sa oplatí dohodnúť v zmluve o inštalácii medzi domácnosťou a zhotoviteľom, sa dozviete na seminári, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) 6. decembra 2023.

Nestihli ste niektorú z našich konferencií? Pozrite si video záznamy a získajte informácie priamo od odborníkov

Záleží vám na znižovaní spotreby energie? Chcete vedieť, čo sa vo vašej organizácii, podniku, obci alebo regióne preto oplatí urobiť čím skôr a aké možnosti podpory budú v tejto oblasti aktuálne v krátkej budúcnosti, ale aj o pár rokov? Vyberte si tému a získajte informácie priamo od odborníkov. K dispozícii sú prednášky a video záznamy […]

SIEA na konferencii COINTT 2023

Aký je aktuálny stav inovačného ekosystému Slovenska, aké zdroje má štát k dispozícii na podporu inovácií, vývoja a výskumu či ako využiť informácie na to, aby sa európske zdroje použili efektívne a zmysluplne. To boli témy panelu, v ktorom mala SIEA svoje zastúpenie.

06.11.2023

SIEA čakajú nové výzvy v spolupráci s kórejským inštitútom

Kórejská delegácia zložená z reprezentantov implementačnej agentúry KDI (Korean Development Institute) a univerzít (HANSUNG UNIVERSITY a KANGNAM UNIVERSITY) sa 24. – 27. októbra stretla na Slovensku. Vzájomná kooperácia so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou tak získala konkrétnu podobu na rok 2024.

06.11.2023

Výzva na digitálne vouchery je otvorená do 24. novembra 2023

SIEA oznamuje žiadateľom, že 24. 11. 2023 uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie digitálnych voucherov z Plánu obnovy a odolnosti.

02.11.2023

SIEA zverejnila manuál pre dodávateľov k poisteniu energetických úspor v malých a stredných podnikoch

Dodávate pre malé a stredné podniky energeticky účinné riešenia, pri ktorých sa investície splatia z úspor? SIEA zverejnila manuál pre dodávateľov vysokoúčinných technológií k poisteniu energetických úspor v podnikoch, ktoré znižuje investičné riziká.

Videozáznamy a prezentácie z konferencie Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia

Európska podpora už smeruje aj na zlepšenie vnútorného prostredia budov. O tom, ako pripraviť projekty, v ktorých obnova sa neskončí len zateplením, a do akej miery sa dá znížiť spotreba energie a zároveň zabezpečiť zdravé prostredie v budovách, sa hovorilo na konferencii Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia, ktorú organizovala SIEA. K dispozícii sú videozáznamy a prezentácie z podujatia.

Nové podmienky Zelenej domácnostiam SIEA zverejnení 30. októbra 2023

Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejní 30. októbra 2023. Od tohto termínu bude možné inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, žiadosti o poukážku už domácnosti nemusia podávať vopred. Prvé poukážky budú v novom informačnom systéme vydané začiatkom roka 2024.

SIEA vyzýva na registráciu kotlov na biomasu a meničov napätia v projekte Zelená domácnostiam

SIEA aktualizovala podmienky registrácie zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z projektu Zelená domácnostiam. Doplnené boli podmienky registrácie kotlov na biomasu a registrovať sa po novom budú aj meniče napätia v systémoch na výrobu elektriny.

Záujem slovenských podnikov o inovácie a digitalizáciu stúpa

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala viac než 2 200 žiadostí o inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti.

13.10.2023

SIEA a ZMOS podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov

SIEA a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísali 22. septembra 2023 memorandum o spolupráci pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov.

Hľadáme ľudí, ktorí chcú pomáhať svojim regiónom

Energetická kríza a extrémne prejavy počasia nám pripomínajú, že znižovanie vlastnej spotreby a jej pokrývanie z obnoviteľných zdrojov energie sú nevyhnutné k tomu, aby sa stabilizovali podmienky pre rozvoj regiónov a zlepšila kvalita života ich obyvateľov. V SIEA hľadáme ľudí, ktorí chcú pritom svojim regiónom pomôcť.

SIEA pozýva na konferenciu Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia

Ako pripraviť projekty, v ktorých obnova budov neskončí len zateplením – bez ohľadu na to, ako sa v nich cítime? A do akej miery sa dá znížiť spotreba energie a zároveň zabezpečiť vnútorná pohoda? To sú hlavné témy konferencie Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia, ktorú 19. a 20. septembra 2023 organizuje SIEA.

SIEA bude spolupracovať s Úniou miest Slovenska pri budovaní odborných energetických kapacít v regiónoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra podpísala s Úniou miest Slovenska (UMS) memorandum o spolupráci pri dekarbonizačnom procese v regiónoch Slovenska a budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky, ktoré SIEA plánuje otvoriť v rámci pripravovaného projektu Kapacity pre regióny.

Projekt REC4EU predstavil na konferencii „Budúcnosť regionálnej energetiky“ prínosy energetických spoločenstiev

Zámery a ciele medzinárodného projektu „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU) boli prezentované na konferencii na tému Budúcnosť regionálnej energetiky, ktorú v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Projekt REC4EU predstavil možnosti rozvoja energetických spoločenstiev na Slovensku

Energetické spoločenstvá na Slovensku bola téma workshopu, ktorý pre špecialistov z tejto oblasti zorganizovala 16.6.2023 v rámci medzinárodných projektov REC4EU a Zelená dohoda pre budovy Slovenská Inovačná a energetická agentúra.

SIEA otvorila registráciu zariadení v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 17. augusta 2023 elektronickú registráciu zariadení, ktoré budú podporované v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam. Zároveň zverejnila aktualizované podmienky registrácie zariadení.

82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 11.8.2023 vyhlásila 82. výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Žiť energiou na festivale Grape zabaví aj poradí. Nechajte sa inšpirovať, ako využívať obnoviteľné zdroje

SIEA opäť prichádza na Grape Festival s aktivitami, ktoré vás nabijú energiou, a poradenstvom. Účastníci tohto hudobného festivalu tak okrem zábavy budú mať možnosť dozvedieť sa, ako neplytvať energiou a efektívne využívať obnoviteľné zdroje vo svojej domácnosti či pri podnikaní.

SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení, ktoré budú podporené v novej Zelenej domácnostiam

SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Technické požiadavky sa oproti minulosti zmenili. Registrácia zariadení bude otvorená 17. augusta 2023.

Podniky budú môcť do konca roka využiť 5 miliónov eur na inštaláciu fotovoltických systémov

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním vyhlási SIEA 11. augusta 2023 na obdobie jedného mesiaca.

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je SIEA. Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur.

02.08.2023