Aké sú výhody a obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie? Zapojte sa do prieskumu medzinárodného projektu SHREC

Obnoviteľné zdroje energie majú svoje výhody, ale aj obmedzenia. Do akej miery ich poznáme a čo od nich očakávame, mapuje medzinárodný projekt SHREC, na ktorom sa podieľa aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.

SIEA pripravila dotazník zameraný na zisťovanie, aké sú predstavy obyvateľov Slovenská o prínosoch a negatívnych vplyvoch obnoviteľných zdrojov energie.

Medzinárodný projektu SHREC, ktorý je podporený z programu Interreg Europe, priniesol na Slovensko inšpiratívne príklady dobrej praxe s cieľom zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. K dispozícii sú podrobné informácie o skúsenostiach úspešných energetických spoločenstiev v Holandsku a vo Francúzku, ale aj analýzy energetických a klimatických politík.

Kým si ich prečítate, venujte  15 minút vyplnenie elektronického dotazníka, ktorý je dostupný na tejto adrese: https://forms.office.com/r/qLm8T6xmKY

Zapojiť sa dom prieskumu je možné do 28. mája 2023. Vopred ďakujeme za váš čas.

 

Hlavným cieľom projektu SHREC je zdokonalenie regionálnych a národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie získanej z obnoviteľných zdrojov a podpora priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych, nízkouhlíkových a bezpečných technológií aj prostredníctvom energetických spoločenstiev.

Výsledky prieskumu budú slúžiť nielen pre projekt SHREC, ale aj ako podklad pre ďalšie medzinárodné projekty týkajúce sa energetických komunít, v ktorých je SIEA partnerom. Momentálne pripravujeme dva.

Projekt „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU) je financovaný z programu Interreg Europe a zameriava sa na podporu miestnych politík a súvisiacich služieb na vytváranie a rozvoj energetických komunít.

Projekt „Just Energy Transition for Central Europe“ (JET4CE), ktorý je podporený z programu Interreg Central Europe, sa venuje pomoci regiónom v oblasti lepšieho digitálneho zapojenia obyvateľov do prechodu na zelenú energiu.