JETforCE

JERforCE logo Just Energy Transition for Central Europe

Cieľom projektu JETforCE (Just Energy Transition for Central Europe) je podpora lepšieho zapojenia občanov a regiónov pri využívaní digitalizácie ako prostriedku na spolunavrhovanie a implementáciu spravodlivej energetickej transformácie v strednej Európe.

 

 

Začiatok projektu: apríl 2023

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Financovanie: 80% Interreg Central Europe, 20% SIEA

Koordinátor: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  (Maďarsko)

Partneri: The European Institute for Innovation – Technology – EIfI-Tech (Nemecko), IAAI – International Association for Innovative Approaches to Global Challenges (Rakúsko), MCBo – Città Metropolitana di Bologna (Taliansko), TGZ – Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH (Nemecko), LEASP – Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje (Slovinsko), IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. (Chorvátsko), SIEA – Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra (Slovensko), Lodzkie Region – Województwo Łódzkie (Poľsko), GRAMEEN – Fondazione Grameen Italia (Taliansko), Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH (Rakúsko)

Viac informácií na stránke spoločnosti Interreg central.

 

Cieľom projektu Interreg Central Europe JETforCE – Just Energy Transition for Central Europe je preto podpora lepšieho digitálneho zapojenia občanov regiónov, využívajúc digitalizáciu ako prostriedok na spolunavrhovanie a implementáciu spravodlivej energetickej transformácie v strednej Európe.

 

V Európskej zelenej dohode si EÚ stanovila za cieľ dekarbonizovať svoje hospodárstvo do roku 2050 kvôli nutnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien a potrebe prispôsobiť sa im. S nárastom cien energií sa však do pozornosti dostávajú aj sociálne aspekty prechodu na zelenú energiu. Existuje preto  zhoda, že táto nevyhnutná transformácia musí byť spravodlivá. Ideálne by preto všetky budúce energetické politiky a investície mali byť spoluvytvárané s občanmi. Z toho dôvodu občania potrebujú mať možnosť prispieť k opatreniam ovplyvňujúcim ich život, prácu a príležitosti, čo si však vyžaduje znalosti, pochopenie a rovnaký prístup k vhodným digitálnym nástrojom

Projektové konzorcium JETforCE bude počas troch rokov testovať a overovať dva nové digitálne nástroje na zapojenie občanov do tvorby politík a rozhodovania.

Projekt JETforCE spadá v rámci programu Interreg Central Europe do priority č. 2 – Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu a je do 80% spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Partneri projektu JETforCE identifikovali silnú potrebu riešiť energetickú transformáciu v strednej Európe bez neúmerných negatívnych sociálno-ekonomických dopadov na určité zraniteľné územia alebo občanov. JETforCE má ambíciu prispieť  k pozitívnym dopadom na územie a občanov zapojených krajín – vrátane spravodlivejších politík a technológií, lepších digitálnych zručností, prínosov pre životné prostredie a zmien v správaní občanov už počas trvania projektu. Z dlhodobého hľadiska je cieľom JETforCE prispieť k trvalým zmenám v politike a investíciách, ktoré zaručujú, že pri energetickej tranzícii v strednej Európe nezostane nikto pozadu.