Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Miliarda Eur z fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. »»

Skúsenosti Technologickej agentúry ČR: Podpora má podnikateľov povzbudiť, aby investovali do inovácií

TA ČR: Podpopora má podnikateľov povzbudiť k inováciám

Zhodnotenie päťročnej štátnej podpory výskumných a vývojových projektov v Českej republike bolo predmetom medzinárodnej konferencie „Výskum a vývoj – efekty, podpora a význam pre budúcnosť". Konferenciu zorganizovala Technologická agentúra ČR, ktorá je strategickým partnerom SIEA. »»

MH SR podporí rozvoj inovačných aktivít v podnikoch

MH SR podporí rozvoj inovačných aktivít v podnikoch

MH SR podporí výskumné a vývojové aktivity v podnikoch a v priemyselných klastrových organizáciách sumou presahujúcou 360 tisíc EUR. Pomoc získalo 45 podnikov a 7 priemyselných klastrových organizácií. »»

Bezplatné energetické poradenstvo upozorňuje domácnosti aj na obmedzenia obnoviteľných zdrojoch energie

Bezplatné poradenstvo o obnoviteľných zdrojoch energie

Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú nezávislí energetickí špecialisti SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, už mali možnosť využiť obyvatelia 25 miest a obcí. Záujem je predovšetkým o konzultácie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. »»

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014

Podmienky využívania malých obnoviteľných zdrojov

Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky z fondov EÚ budú môcť domácnosti požiadať až po schválení podporného mechanizmu. »»

fb_logo

Aktuality

Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu


Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva aktualizáciu  usmernenia pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku. »» 20.11.2014


Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov


Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku. »» 19.11.2014


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401. »» 18.11.2014


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich

Dňa 10.11.2014 sa uskutočnil seminár k výzve KaHR-21DM-1402 na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). »» 18.11.2014


Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov


Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 4/2010 vykoná SIEA v termíne 9. - 10. decembra 2014 aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. »» 13.11.2014


Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur


Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. »» 7.11.2014


staršie aktuality »»

Pozvánky

Žiadne aktuálne pozvánky.

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti
SIEA a k čerpaniu štrukturálnych
fondov Európskej únie

Najčastejšie otázky

Posledná pridaná otázka:
24.09.2014 / Budovy, Dotácie
Kde získať podporu na zatepľovanie bytových domov?
 
© 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém