Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Projekt Zelená domácnostiam má zelenú

Zelená domácnostiam má zelenú

Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. »»

Do súťaže „BUDÚCNOSŤ SVETA“ sa zapojilo až 137 základných škôl

BUDÚCNOSŤ SVETA kreslili v 137 základných školách

Do súťaže detských kresieb s názvom „BUDÚCNOSŤ SVETA“ sa zapojilo až 137 základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Najviac ich je z Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja. »»

Prezentácie z konferencie Odborne o energetických auditoch a energetických službách

Prezentácie z konferencie o energetických auditoch a službách

Energetické audity a garantované energetické služby môžu vykonávať a poskytovať len odborne spôsobilé osoby. O požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť sa hovorilo na konferencii, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. 11. 2015. K dispozícii sú prezentácie z konferencie. »»

Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Usmernenie pre prijímateľov pomoci z OP KaHR

SIEA upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí realizujú projekty podporené z končiaceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, na stanovené limitné termíny, dokedy je možné podávať žiadosti o platbu. Termíny vyplývajú z usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. »»

fb_logo

Aktuality

Projekt Zelená domácnostiam má zelenú


Projekt Zelená domácnostiam má zelenú

Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. »» 1.12.2015


SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam


SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam

S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, vydala SIEA usmernenie k pravidlám poskytovania informácií. »» 30.11.2015


Spýtali sme sa detí na budúcnosť sveta, spojili emócie a technológie


Spýtali sme sa detí na budúcnosť sveta, spojili emócie a technológie

Do súťaže BUDÚCNOSŤ SVETA sa zapojilo 137 základných škôl. Deti sa sústredili na uplatnenie technológií v komunikácii, ale aj v zdravotníctve a ekológii. Vyše 700 kresieb z celého Slovenska pokrylo viac ako 200 metrov štvorcových.
»» 1.12.2015


SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam


SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. »» 16.11.2015


SIEA zavádza systém označovania zariadení financovaných z OP KaHR


SIEA zavádza systém označovania zariadení financovaných z OP KaHR

Slovenská inovačná a energetická agentúra zavádza od novembra 2015 osobitný systém označovania hnuteľných vecí nadobudnutých prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov z európskych fondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. »» 9.11.2015


Aktualizačná odborná príprava na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov


Aktualizačná odborná príprava na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 SIEA organizuje aktualizačnú odbornú prípravu na kontrolu klimatizačných systémov pre odborne spôsobilé osoby, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá sa uskutoční dňa 7. decembra 2015. »» 13.11.2015


staršie aktuality »»

Pozvánky

21.06.2016 / výstava - Miláno
POWER-GEN Europe 2016

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti
SIEA a k čerpaniu štrukturálnych
fondov Európskej únie

Najčastejšie otázky

Posledná pridaná otázka:
24.09.2014 / Budovy, Dotácie
Kde získať podporu na zatepľovanie bytových domov?
 
© 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém