Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bezplatné energetické poradenstvo upozorňuje domácnosti aj na obmedzenia obnoviteľných zdrojoch energie

Bezplatné poradenstvo o obnoviteľných zdrojoch energie

Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú nezávislí energetickí špecialisti SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, už mali možnosť využiť obyvatelia 25 miest a obcí. Záujem je predovšetkým o konzultácie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. »»

Záujem o inovačné vouchre je päťnásobne vyšší ako uplynulý rok

Záujem o vouchre bol päťnásobne vyšší ako vlani

Počet doručených žiadostí o inovačné vouchre v rámci uskutočnenej výzvy je v porovnaní s minulým rokom až päťnásobne vyšší. Dotácie sú určené na podporu priamej spolupráce medzi podnikateľmi a oprávnenými riešiteľskými organizáciami. »»

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014

Podmienky využívania malých obnoviteľných zdrojov

Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky z fondov EÚ budú môcť domácnosti požiadať až po schválení podporného mechanizmu. »»

Inšpiratívne podnety z projektu ŽIŤ ENERGIOU pedagógom pomôžu

Podnety z projektu ŽIŤ ENERGIOU pedagógom pomôžu

Výborné, inšpiratívne a užitočné podnety, ako deťom prostredníctvom zážitkov ukázať, prečo sú úspory energie dôležité. Tak zhodnotili pedagógovia zo základných škôl na konferencii Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách špeciálne pomôcky a programy, ktoré pripravila SIEA. »»

fb_logo

Aktuality

MH SR podporí rozvoj inovačných aktivít v podnikoch


MH SR podporí rozvoj inovačných aktivít v podnikoch

MH SR podporí výskumné a vývojové aktivity v podnikoch a v priemyselných klastrových organizáciách sumou presahujúcou 360 tisíc EUR. Pomoc získalo 45 podnikov a 7 priemyselných klastrových organizácií. »» 20.10.2014


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.  »» 9.10.2014


Efektívnejšia podpora inovácií si vyžaduje aj medzinárodnú výmenu skúseností a spoluprácu


Efektívnejšia podpora inovácií si vyžaduje aj medzinárodnú výmenu skúseností a spoluprácu

Účinná podpora inovácií, znalostnej ekonomiky a technologického rozvoja si vyžaduje aj efektívnu výmenu skúseností a dobrých postupov na medzinárodnej úrovni. Práve to bolo cieľom stretnutia zástupcov inovačných a technologických agentúr z krajín Vyšehradskej skupiny, ktoré sa uskutočnilo v Prahe. »» 30.9.2014


Bezplatné energetické poradenstvo upozorňuje domácnosti aj na obmedzenia obnoviteľných zdrojoch energie


Bezplatné energetické poradenstvo upozorňuje domácnosti aj na obmedzenia obnoviteľných zdrojoch energie

Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú nezávislí energetickí špecialisti SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, už mali možnosť využiť obyvatelia 25 miest a obcí. Záujem je predovšetkým o konzultácie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. »» 26.9.2014


Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1402


Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402. »» 23.9.2014


Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č.1


Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1  v znení dodatku č.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1. »» 19.9.2014


staršie aktuality »»

Pozvánky

13.11.2014 / fórum-Bratislava
Exportné fórum 2014
18.11.2014 / summit - Praha
ENERGO SUMMIT 2014

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti
SIEA a k čerpaniu štrukturálnych
fondov Európskej únie

Najčastejšie otázky

Posledná pridaná otázka:
24.09.2014 / Budovy, Dotácie
Kde získať podporu na zatepľovanie bytových domov?
 
© 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém