Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014

Podmienky využívania malých obnoviteľných zdrojov

Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky z fondov EÚ budú môcť domácnosti požiadať až po schválení podporného mechanizmu. »»

Inšpiratívne podnety z projektu ŽIŤ ENERGIOU pedagógom pomôžu

Podnety z projektu ŽIŤ ENERGIOU pedagógom pomôžu

Výborné, inšpiratívne a užitočné podnety, ako deťom prostredníctvom zážitkov ukázať, prečo sú úspory energie dôležité. Tak zhodnotili pedagógovia zo základných škôl na konferencii Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách špeciálne pomôcky a programy, ktoré pripravila SIEA. »»

SIEA poskytuje bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach

Bezplatné energetické poradenstvo v obciach

Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytuje SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je záujemcom k dispozícii aj priamo v obciach a mestách. Pozrite si, kde ho už obyvatelia využili a kde ho môžete využiť najbližšom čase? »»

fb_logo

Aktuality

Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č. 1


Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1  v znení dodatku č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1. »» 19.9.2014


Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401


Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401. »» 12.9.2014


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1401


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 12. 9. 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR -21DM-1401. Usmernením sa okrem iného zmenil termín uzávierky výzvy na 22. 9. 2014. »» 12.9.2014


Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1


Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12.9.2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1.  »» 12.9.2014


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - plyn


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - plyn

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na plyn sa uskutočnia 16. októbra 2014 o 8.30 h v budove SIEA v Bratislave. »» 11.9.2014


Zverejnenie schémy pomoci de minimis


Zverejnenie schémy pomoci de minimis

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 9. 9. 2014 Schému pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 4. »» 9.9.2014


staršie aktuality »»

Pozvánky

23.09.2014 / Bezplatné poradenstvo SIEA
Bezplatné energetické poradenstvo v Piešťanoch
13.11.2014 / fórum-Bratislava
Exportné fórum 2014
18.11.2014 / summit - Praha
ENERGO SUMMIT 2014

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti
SIEA a k čerpaniu štrukturálnych
fondov Európskej únie
 
© 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém