Prezentácie zo seminára Fenomén energetického neba – fotovoltika

Najaktuálnejšie informácie o tom, s akými možnosťami, obmedzeniami a návratnosťou je potrebné na Slovensku rátať pri investíciách do systémov na výrobu elektriny zo slnečnej energie, odzneli na seminári Fenomén energetického neba – fotovoltika, ktorý sa konal v rámci veľtrhu Elosys v Trenčíne 16. októbra 2009.

Okrem faktorov, ktoré vplývajú na návratnosť investície, vrátane tvorby výkupnej ceny za takto vyrobenú elektrinu, boli témou prednášok aj problémy, ktoré sú spojené s pripájaním výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do distribučných sústav a v neposlednom rade i informácie, či a ako možno získať finančnú podporu na nákup fotovoltických článkov.

Seminár je súčasťou rozsiahleho projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prezentácie:

Cenová regulácia v oblasti výkupu elektriny z OZE, Ing. Gunčaga

Fotovoltika možnosti a obmedzenia, Ing. Kosa

Tvorba ceny v oblasti výkupu elektriny z OZE, Ing. Zabojnik

Podporne programy OZE solar, DR. Ing. Soltesova CSc.