Energia ukrytá v zemi

Geotermálna energia je udržateľný a obnoviteľný zdroj energie, ktorý je stále z veľkej časti nevyužitý.  Táto tepelná energia sa ukladá v horninách a tekutinách v strede Zeme.
Rozdiel medzi teplotou v zemskom jadre a povrchom poháňa nepretržitý prenos tepelnej energie zo stredu do exteriéru planéty. Tepelnú energiu obsiahnutú v horninách a tekutinách je možné nájsť v malých hĺbkach až po niekoľko kilometrov pod povrchom Zeme. Ako zdroj šetrný k životnému prostrediu má potenciál uspokojiť v budúcnosti požiadavky na kúrenie, chladenie a elektrinu. Existuje veľa výhod geotermálnej energie, ale aj niektoré výzvy, ktoré je potrebné prekonať, aby sa tento prírodný zdroj mohol plne využívať.

Spôsob využitia, jeho výhody a nevýhody sú s pracované v informačnom materiáli:  Energia ukrytá v zemi