V letných táboroch očarili experimenty s energiou


Aj počas týchto prázdnin pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra súťažný progam ŽIŤ ENERGIOU v šiestich detských táboroch. K tradičným disciplínam pribudli viaceré nové. Pravidlo, že na každom súťažnom stanovisku sa dozvedeli niečo zaujímavé o energetike, zostalo.


Cieľom súťažného programu ŽIŤ ENERGIOU v letných táboroch je naučiť deti využívať energiu efektívne prostredníctvom hier. Medzi nevyhnutnými pomôckami v táboroch nechýbala termokamera, ktorá mala potvrdiť tipy detí na najchladnejšie a najhorúcejšie body, anemometer na meranie sily fúknutia, digitálny meter, ktorým sa merala vzdialenosť doletu balónovej rakety či merač spotreby elektriny. Novinkou bol špeciálne upravený bicykel, na ktorom sa šliapaním do pedálov dala vyrobiť elektrická energia, a solárna pec na opekanie dobrôt.

 

Atraktívne súťaže s energetickými experimentami a zariadeniami, s ktorými sa deti zvyčajne nestretávajú, boli silnou konkurenciou iným akciám v táborových programoch. „Bolo to niečo iné, nové, bolo to super,“ hodnotili aj s odstupom času program viacerí táboroví vedúci.

 

Toto leto vyskúšalo ŽIŤ ENERGIOU v letných táboroch 172 detí.  Ďalšie si môžu zasúťažiť počas školského roka v rámci programu ŽIŤ ENERGIOU v školách


1. 7. 2013 – Dolná Lehota

SIEA_Dolna_Lehota_.jpgSIEA_Dolna_Lehota_2.jpgSIEA_Dolna_Lehota_3.jpgSIEA_Dolna_Lehota_4.jpg

 

9. 7. 2013 – Statina nad Bebravou

SIEA_Slatina_1.jpgSIEA_Slatina_2.jpgSIEA_Slatina_3.jpgSIEA_Slatina_4.jpg

31. 7. 2013 – Trenčín
SIEA_Trencin_31072013_1.jpgSIEA_Trencin_31072013_2.jpgSIEA_Trencin_31072013_3.jpgSIEA_Trencin_31072013_4.jpg

7. 8. 2013 – Trenčín

SIEA_Trencin_7_8_1.jpgSIEA_Trencin_7_8_2.jpgSIEA_Trencin_7_8_3.jpgSIEA_Trencin_7_8_4.jpg

6. 8. 2013 – Varín

SIEA_Varin_1.jpgSIEA_Varin_11.jpgSIEA_Varin_5.jpgSIEA_Varin_9.jpg

22. 8. 2013 – Čremošné

SIEA_Bartoska_03.jpgSIEA_Bartoska_01.jpgSIEA_Bartoska_02.jpgSIEA_Bartoska_4.jpg

 

Program ŽIŤ ENERGIOU v letných táboroch je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie užitočné informácie pre školy sú k dispozícii na podstránke projektu Kamarátka Energia. Informácie je možné získať aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.