Aj v novom školskom roku môžu školy využiť bezplatné vzdelávacie programy o úsporách energie


Aké sú výhody a obmedzenia jednotlivých druhov energie a najmä ako energiu čo najefektívnejšie využívať si mohlo doteraz vyskúšať vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU viac ako 5 000 detí. Od septembra si môžu základné školy znovu vybrať z viacerých druhov vzdelávacích programov a materiálov.

 

Energetické experimenty, súťaže, hry, prednášky a pomôcky na vyučovanie pripravujú špecialisti SIEA, ktorí pri poradenstvom centre ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici už druhý školský rok vedú klub detí Kamarátka Energia. Všetky vzdelávacie aktivity i materiály sú k dispozícii bezplatne vďaka projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

 

MNO_SIEA_SKOLA_BB_032.jpgSIEA_Varin_11.jpgSIEA_Varin_7.jpgMNO_SIEA_SKOLA_BB_055.jpg

 

„Vzdelávaním detí v podstate vzdelávame aj dospelých, pretože ak má dieťa praktickú informáciu, ktorou rodič nedisponuje, tak ho veľmi rado poučí,“ vysvetľuje prínos aktivít Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka Odboru vzdelávania, legislatívy a metodológie SIEA, ktorá klub vedie. „Prostredníctvom vzdelávacích aktivít investujeme do úspor energie v budúcnosti. Nielen deti, ale aj pedagogickí pracovníci oceňujú podnetné formy učenia hrou a žiadajú ďalšie námety,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Záujem škôl o vzdelávacie programy bol koncom uplynulého školského roku väčší, ako boli možnosti SIEA, a časť z aktivít musela byť presunutá do tohto školského roku. Keďže sa plán podujatí pripravuje v týchto dňoch, školy majú práve teraz možnosť získať nové pomôcky alebo si dohodnúť vhodný termín vzdelávacieho programu.

 

Aktivity sú pripravené tak, aby deti mohli nadobudnuté vedomosti a skúsenosti využiť nielen počas vyučovania, ale najmä  pri každodenných činnostiach. Školy môžu záujem o projekt prejaviť mailom alebo telefonicky v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sú zriadené v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Vybrať si pritom môžu pomôcky, ktoré hravou formou sprístupňujú energetiku rôznym vekovým kategóriám detí. Pre menších je určené domino, pexeso či kvarteto, starší môžu využiť návody na energetické experimenty a záložky s prepočtami, ako usporiť energiu doma.

 

V minulom školskom roku okrem vzdelávacích programov pre 32 škôl SIEA pripravila aj prednášky a súťaž pre žiakov 9. ročníkov „Postav si svoj energetický dom“ a sériu interaktívnych hodín pre štvrtákov „Zoznámte sa s elektrinou“. Na konci školského roka si už tradične mohlo vyskúšať svoje strategické schopnosti pri obchodovaní s elektrinou v rámci „Maratónu energetickej efektívnosti“ vyše 200 mladých majiteľov elektrární. Aj počas týchto letných prázdnin SIEA organizovala vzdelávacie súťaže v letných táboroch. Celkom sa uskutočnilo 71 vzdelávacích aktivít pre 3 027 detí. So vzdelávacími materiálmi projektu ŽIŤ ENERGIOU pracujú žiaci v 58 školách.

 

Projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie užitočné informácie pre školy sú k dispozícii na podstránke projektu Kamarátka Energia. Informácie je možné získať  aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.