Vrátiť sa na normálnu verziu

Švédske priority vo výskume a inováciách v rámci energetického systému

Švédske priority vo výskume a inováciách v rámci energetického systému boli hlavnou témou online workshopu, ktorý sa  v rámci medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe uskutočnil 22. septembra 2020 na pôde univerzity Mid Sweden vo Švédsku.

Podujatie ponúklo jedinečnú príležitosť vypočuť si nielen odborníkov na výskum a inovácie zo Švédskej energetickej agentúry a z Mid Sweden University, ale aj predstaviteľov verejného a regionálneho sektora z oblasti Middle Norrland vo Švédsku. Na medzinárodnom projekte SHREC sa spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou podieľajú partneri z Holandska, Francúzska, Talianska, Španielska, Rumunska a Litvy.

Na workshope sa diskutovalo predovšetkým o témach ako sú energetická efektívnosť, obnoviteľná energia, regionálna energetická politika. Počas dňa sa prezentovali navrhované kroky na to, ako nielen ovplyvniť výrobu a spotrebu obnoviteľnej energie podnikmi, komunitami a domácnosťami, ale aj ako zvýšiť povedomie medzi verejnými funkcionármi. Zoznámili sme sa s viacerými odborníkmi na energetiku a udržateľnosť a dozvedeli sme sa viac o tom, ako švédsky región Middle Norrland pracuje na zmene na obnoviteľnú energiu pri prechode na nízkouhlíkovú energiu.

Hlavné body programu:

 • Švédske priority vo výskume a inováciách v rámci energetického systému
 • Middle Norrland – analýza regionálnej politiky
 • Región Middle Norrland – stav využívania energie
 • Prezentácia výskumných projektov:
  • Severské trhy s elektrinou sa menia
  • Čaká nás výpadok prúdu? Perspektívy dodávok energie a ich porúch
  • Veľký zber a skladovanie obnoviteľnej energie na papieri
  • Čo môžu urobiť politickí predstavitelia pre švédsky región Middle Norrland?
 • Prezentácia priemyselných projektov:
  • Processum – centrum inovácií biorafinérií
  • Biopalivo pre letectvo
  • Malé a stredné podniky a spotrebiteľský pohľad na niektoré prípady z Middle Norrlandu
  • Úspešná spolupráca medzi akademickou obcou a priemyslom
  • Energetická efektívnosť v MSP
  • Recyklácia – ako inteligentne využiť odpad
  • Úspory energie v budovách
  • Akcelerátor MSP v oblasti biorafinérií

 

Medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy) má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť
výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na: www.interregeurope.eu/shrec. k dispozícii sú aj prezentácie z projektového stretnutia.