Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA zverejnila manuál pre dodávateľov k poisteniu energetických úspor v malých a stredných podnikoch

Dodávate pre malé a stredné podniky energeticky účinné riešenia, pri ktorých sa investície splatia z úspor? SIEA zverejnila manuál pre dodávateľov vysokoúčinných technológií k poisteniu energetických úspor v podnikoch, ktoré znižuje investičné riziká.

Poistenie energetických úspor pomáha malým a stredným podnikom (MSP) zvyšuje dôveru v úspešnú realizáciu energeticky efektívnych riešení tým, že znižuje ich investičné riziká, napríklad pri bankových úveroch. Nový mechanizmus s názvom GoSafe with ESI je súčasťou medzinárodného projektu ESI EUROPE 2.0. (Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0), ktorý je financovaný z programu Horizon 2020.

Cieľom je mobilizovať súkromný sektor a jeho investície pri zvyšovaní energetickej efektívnosti v MSP prevzatím finančného modelu poistenia energetických úspor. Model zahŕňa finančné a nefinančné mechanizmy navrhnuté tak, aby pomohol prekonať zábrany zo strany MSP voči tomuto typu projektov.

Zverejnený manuál je určený pre dodávateľov, ktorí ponúkajú moderné systémy osvetlenia, vzduchové kompresory, kotly, solárne  kolektory, fotovoltické panely, kogeneračné jednotky a riešenia v oblasti vykurovania, klimatizácie a chladenia.

Model GoSafe with ESI sa skladá z typizovaného kontraktu, poistenia energetických úspor a nezávislého hodnotenia. Detailné podmienky spolupráce sú popísané v dodávateľskej zmluve, v ktorej sú definované záväzky poskytovateľa technológie pri dosahovaní úspor energie pre MSP vrátane spôsobu, akým sa tieto úspory v prípade rôznych technológií merajú, overujú, garantujú a poisťujú.

Model GoSafe with ESI  sa osvedčil v krajinách Latinskej Ameriky. V Európe už našiel uplatnenie v Španielsku, Taliansku a Portugalsku. V rámci projektu ESI Europe 2.0 sa implementuje v Grécku, Chorvátsku a prostredníctvom SIEA aj na Slovensku.