SIEA pokračuje vo verejnom obstarávaní vodíkových autobusov

Slovenská inovačná a energetická agentúra naďalej obstaráva vodíkové autobusy aj ďalšie čerpacie stanice na vodík. Zrušené bolo len verejné obstarávanie na zabezpečenie jedného autobusu na vodíkový pohon, ktorý sa mal využívať počas prezentačných podujatí národného projektu Žiť energiou. Všetky ostatné verejné obstarávania naďalej pokračujú, rovnako ako aj všetky avizované vodíkové aktivity SIEA.

Verejné obstarávanie, predmetom ktorého je nájom dvoch autobusov na vodíkový pohon, je stále aktívne. Lehota na predkladanie ponúk je do 21. júna 2022. Rovnako pokračuje aj verejné obstarávanie dvoch čerpacích staníc, z ktorých jedna by mala byť v Trenčianskom a druhá v Košickom kraji, ako aj tretej tzv. mobilnej vodíkovej čerpacej stanice.

„Jediné, čo bolo zrušené, je verejné obstarávanie, v ktorom SIEA požadovala zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon spolu s ďalšími súvisiacimi službami. V tomto prípade mal úspešný uchádzač zabezpečiť aj vodiča, prezentátora, ktorý by autobus a jeho technické náležitosti prezentoval počas podujatí, a tiež krízové tankovanie vodíkového paliva. V stanovenej lehote na predkladanie ponúk však SIEA nedostala žiadnu ponuku. To ale rozhodne neznamená, že Slovensko nebude mať vodíkový autobus, ako odznelo v niektorých médiách. My stále veríme, že sa nám podarí autobusy obstarať a že to budú prvé lastovičky, ktoré nám ukážu, ako by mohla vyzerať ekologická, moderná a pritom veľmi efektívna hromadná doprava na Slovensku,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.