SIEA pokračuje vo svojich vodíkových aktivitách, obstaráva vodíkové autobusy aj ďalšie čerpacie stanice na vodík

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila tri nové verejné obstarávania týkajúce sa zabezpečenia vodíka a vodíkových dopravných prostriedkov. Posledné štvrté bude vyhlásené v priebehu 20. týždňa. Pokračuje tak vo svojich avizovaných plánoch prispieť k nárastu využívania vodíka a tým aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Verejné obstarávanie „Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky“ má za cieľ transparentne obstarať dve čerpacie stanice, pričom jedna by mala byť v Trenčianskom a druhá v Košickom kraji. Technické riešenie musí umožniť čerpanie vodíkového paliva do osobných automobilov aj autobusov, a to v množstve minimálne 12 kg vodíkového paliva na jedno tankovanie pri plniacom tlaku minimálne 350 bar.

Druhé verejné obstarávanie sa tiež týka čerpacej stanice na vodík, avšak ide o prenosné riešenie, čiže „čerpačka“ by mala byť mobilná. To znamená, že musí byť prispôsobená na operatívny presun v rámci celého územia SR a rovnako musí vedieť zabezpečiť doplnenie vodíkového paliva pre osobné automobily aj autobusy na vodíkový pohon.

Predmetom tretieho verejného obstarávania je „Nájom autobusov na vodíkový pohon“. Dva vodíkové autobusy majú slúžiť na účely statickej a dynamickej prezentácie bezemisných hromadných dopravných prostriedkov a prezentácie možností ich využitia v hromadnej doprave pre širokú a odbornú verejnosť. Môže ísť o mestské alebo prímestské autobusy, ktoré musia mať minimálne 15 miest na sedenie pre cestujúcich a dojazd aspoň 200 kilometrov. Budú sa používať na prezentačné jazdy v rôznych lokalitách v rámci územia Slovenskej republiky a SIEA ich plánuje zapožičiavať aj subjektom štátnej a verejnej správy alebo samosprávy, aby si vyskúšali, ako môžu fungovať hromadné dopravné prostriedky na báze vodíka v reálnych podmienkach.

A posledné, štvrté verejné obstarávanie „Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb“ má za cieľ získať jeden autobus na vodíkový pohon, ktorý bude využívaný na účely prezentácie vodíkovej dopravy širokej a odbornej verejnosti počas prezentačných podujatí národného projektu Žiť energiou. V tomto prípade musí úspešný uchádzač okrem autobusu zabezpečiť aj vodiča, prezentátora a tzv. krízové tankovanie vodíkového paliva. Počas určených podujatí sa ráta so 6-hodinovou statickou prezentáciu vodíkového autobusu a zároveň minimálne so štyrmi 20-minútovými prezentačnými okružnými jazdami počas jedného dňa podujatia.

„Stále sme presvedčení, že vodík predstavuje optimálne riešenia pre energetiku, ale aj čistejšie životné prostredie. Celá Európa má záujem znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré vo veľkom produkuje aj doprava. Vozidlá s palivovými článkami poháňanými vodíkom sa pritom dojazdom aj časom potrebným na natankovanie najviac približujú benzínovým a naftovým autám, no neprodukujú žiadne znečisťujúce látky. Aj preto sa zameriavame na podporu využitia vodíka v doprave a rozšírenie vodíkovej infraštruktúry. Navyše v súčasnosti si treba uvedomiť aj to, že vodík môže znížiť našu závislosť na dovoze fosílnych palív, čím sa stáva dôležitým nástrojom pre energetickú sebestačnosť. A to sa dnes ukazuje ako nesmierne dôležité,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zdôraznil, že všetky verejné obstarávania SIEA sú plne transparentné a uvítal by čo najširšiu účasť hospodárskych subjektov, ktoré sa venujú vodíkovým technológiám v doprave.  „Je čas v čo najväčšej miere prinášať na Slovensko inovatívne riešenia, ktoré nás všetkých posunú vpred,“ dodal.

Vyhlásené verejné obstarávania nájdete v Úradnom vestníku EÚ a Úradnom vestníku SR.

 

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky – prenosné riešenie

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb