Projekt Zelená dohoda pre budovy pomôže pri presadzovaní udržateľných energetických investícií

Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami dnešného úvodného stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave.

Zámerom projektu Zelená dohoda pre budovy je pomôcť pri presadzovaní udržateľných energetických investícií, na ktoré už globálni a regionálni investori a firmy v oblasti stavebníctva a budov postupne prechádzajú v súlade s požiadavkami zadefinovanými v Európskej zelenej dohode. Projekt je realizovaný konzorciom 9 partnerov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorých patrí aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

„Od budov sa už v blízkej budúcnosti očakáva, že sa stanú aktívnymi prvkami decentralizovaných energetických sietí a budú energiu nielen spotrebovávať, ale aj vyrábať z obnoviteľných zdrojov a skladovať s cieľom vytvárať pre energetické systémy flexibilitu, čo umožní významne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. Avizované zmeny sú významné a zasiahnu celý sektor aj klientov vrátane miest a regiónov, pretože všetci budú musieť preukazovať konkurenčnú schopnosť získavať udržateľné investície do výstavby a obnovy budov,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že transformácia energetických systémov je nevyhnutná a je v súlade s 10-bodovým plánom zníženia závislosti EÚ od zemného plynu z Ruska, podľa ktorého sa treba zamerať na zintenzívnenie výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá, projekty využitia solárnej a veternej energie, energetickú obnovu budov a zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle, doprave a mestskej infraštruktúre, využitie zeleného vodíka v dodávkach tepla, teplej vody a v kogenerácii tepla a elektriny.

Odborníci zapojení do projektu Zelená dohoda pre budovy zároveň odporúčajú posilniť spoločné aktivity a opatrenia zamerané na príležitosti, ktoré prinášajú súčasné radikálne zmeny v investičnom prostredí.

„Nutnosť diverzifikovať a  dekarbonizovať energetické zdroje vytvára veľký tlak na inovácie pri využívaní udržateľnej energie a pri hľadaní riešení bezpečných dodávok elektriny a tepla v Európe. V projekte Zelená dohoda pre budovy spájame sily a chceme sprostredkovať užitočné odporúčania a skúsenosti z príkladov dobrej praxe. Našou spoločnou snahou je pripraviť analýzy, návrhy a nástroje, ktoré pomôžu všetkým zainteresovaným stranám,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Súčasťou medzinárodného projektu, ktorý bude vďaka podpore z európskeho programu Horizon 2020 prebiehať ešte dva roky, je príprava 4 cestovných máp zameraných na bytové, nebytové, komerčné a priemyselné budovy ako aj na infraštruktúru pre inteligentné štvrte a mestá.

 

Viac informácií o projekte: https://greendeal4buildings.eu/