Prezentácie a videozáznamy z konferencie Energetický audit a služby – Nástroje pre efektívnosť

Energetický audit je základom systematického znižovania spotreby energie. Manažéri a majitelia podnikov, ale aj prevádzkovatelia budov môžu vďaka auditu získať súbor odporúčaných opatrení ako využívať energiu efektívnejšie. Garantované energetické služby im umožňujú realizovať opatrenia, ktoré sú splácané z úspor energie. Nielen audity či GES, ale i najdôležitejšie zmeny v zákonoch o energetickej efektívnosti či o podpore obnoviteľných zdrojov, boli témou na ďalšej zo série konferencií, ktoré organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. K dispozícii sú videozáznamy a prezentácie z podujatia.

Konferencia sa uskutočnila v Banskej Bystrici v dňoch 22.-23.11.2022. Počas dvoch dní boli v hlavných prednáškach predstavené zmeny v zákone 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie. Ďalšie prezentácie boli venované témam z oblasti energetického auditu a garantovaných energetických služieb a tiež zdrojom financovania projektov v tejto oblasti. Predstavený bol aj nový modul pre energetický audit v Informačnom systéme energetickej efektívnosti, ktorý umožňuje zadávať a systematizovať údaje o spotrebe.

Súčasťou podujatia bola aj odborná diskusia pri okrúhlych stoloch, kde mohli návštevníci v menej formálnej atmosfére klásť prednášajúcim otázky k témam, ktoré na konferencii odzneli. Na záver konferencie bola pripravená prezentácia vodíkových technológií.

Ďalšie konferencie pre vás pripravuje SIEA aj v roku 2023, hneď začiatkom roka SIEA pripravuje konferenciu venovanú vykurovacím a klimatizačným systémom a vetraniu. Vstup na podujatia organizované v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU je bezplatný. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

 

Prezentácie

1. blok: Aktuálne o legislatíve 
Zákon o energetickej efektívnosti
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Revízia smernice o energetickej efektívnosti
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva
Program Slovensko
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Revízia smernice EHB
Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. blok: Podporné mechanizmy a nástroje
Modernizačný fond
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Audity v MSP – Projekt LEAP4SME
Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bariéry a potreby malých a stredných podnikov pri EE
Ladislav Piršel, Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. blok: Energetické audity a GES v praxi
GES z pohľadu poskytovateľa, proces prípravy a realizácie
Daniel Čurka
Zásady určovania koeficientov pre nepriaznivú polohu bytu pre rozpočítavanie tepla na vykurovanie
František Vranay, Stavebná fakulta TUKE
Použitie hodinovej metódy pri návrhu tepelného čerpadla
Peter Tomlein, Slovenský zväz chladiacej a klimatizačnej techniky
O svetelných zdrojoch aktuálne
Lucia Borsíková, energetická audítorka
Zelené strechy pre klimatickú odolnosť
Branislav Siklienka, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Energetický audit ako východisko pre kvalitný projekt a úspešnú obnovu
Michal Lešinský, projektant

1. blok: Aktuálne o legislatíve 

 
2. blok: Podporné mechanizmy a nástroje

 
3. blok: Energetické audity a GES v praxi 

 

 
Prezentácie z predchádzajúcej konferencie Efektívne zásobovanie teplom nájdete tu.

Bezplatné odborného poradenstvo je možné využiť v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach, alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.

Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.