konferencia SIEA - Jasná

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015


Čaká vás rekonštrukcia osvetlenia v budove, firme alebo v obci? Ak chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní, koľko môžete vďaka energeticky úsporným riešeniam ušetriť a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov, príďte na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, ktorá sa uskutoční 9. a 10. júna 2015 v hoteli Grand v Jasnej.

 

Ľutujeme, ale registrácia je už uzatvorená.

Máte však možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu. Je pravdepodobné, že sa miesto ešte uvoľní. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Novým záujemcom pošleme informáciu, či potvrdzujeme ich registráciu, najneskôr do 5. 6. 2015.


Vzhľadom na vysoký záujem o účasť na dvojdňovej konferencii Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015 pripravila SIEA ďalšiu, tentoraz jednodňovú konferenciu s podobným programom. Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II sa uskutoční 24. júna 2015 v hoteli Kaskády pri Sliači. Zaregistrovať sa môžete prosredníctvom online formulára.

 

Svetelná technika je jeden z významných spotrebičov elektrickej energie. Hoci v tejto oblasti nastali výrazné zmeny a najnovšie technológie ponúkajú širokú škálu úsporných riešení, v mnohých prevádzkach je naďalej očividné neefektívne využívanie elektrickej energie pri osvetľovaní. Konferencia ponúka príležitosť posvietiť si na možné úspory pri osvetlení vnútorných priestorov, ale aj vonkajších areálov a ciest.

 

Podujatie v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra. Tematicky nadväzuje na každoročnú konferenciu SLOVALUX, na ktorej si pravidelne vymieňajú skúsenosti odborníci z oblasti svetelnej techniky.

V roku 2015, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok svetla, je odborné podujatie po prvý raz bezplatne prístupné širokej verejnosti. Tomu sú prispôsobené aj prednášky. Na konferencii sa budete môcť zorientovať v základnej problematike súvisiacej s osvetlením, ale bude to aj príležitosť získať prehľad o tom, aké sú najnovšie dostupné technológie, aká je návratnosť investícií do obnovy osvetľovacích sústav a s čím treba pri projektoch súvisiacich s osvetlením rátať. Prednášky budú venované aktuálnym technickým požiadavkám, možnostiam financovania rekonštrukcie osvetľovacích sústav, ale aj konkrétnym príkladom z praxe s výsledkami. Vďaka prezentáciám získate predstavu aj o tom, aký rozsah rekonštrukcie zvoliť, či využiť automatické systémy riadenia a čo môžete získať vďaka zónovej regulácii.

 

Témy prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a blížiaci sa termín výzvy pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

 

Konferencia je určená pre projektantov, energetických audítorov zaoberajúcich sa osvetlením, pre ďalších špecialistov z oblasti svetelnej energetiky a samozrejme aj pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a ďalších záujemcov aj spomedzi podnikateľov, ktorých zaujímajú možné úspory energie pri osvetlení. Na konferencii sú vítaní všetci, ktorí môžu ovplyvniť, že osvetlenie v ich okolí bude bezpečné, energeticky úsporné a spoľahlivé.

 

Podmienkou využitia bezplatného vstupu na podujatie je registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa čím skôr.  Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Program konferencie
09. jún 2015
09.00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
10.00

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Roman Dubnička, Slovenský národný komitét Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE)

BLOK I. Legislatíva  a normy
10.00

Energetická ektívnosť požiadavky a možnosti podpory
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.20

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy budov
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

10.40 Základné pojmy v svetelnej technike
Alfonz Smola, FEI STU v Bratislave
11.20 Legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie pracovísk
Štefan Rakovský, Úrad verejného zdravotníctva SR
11.40 Návrh noriem pre energetickú certifikáciu budov
Dionýz Gašparovský, Jana Raditschová, FEI STU v Bratislave
12.00

Obed                                      

BLOK II.: Verejné osvetlenie 
13.30

Podmienky aktuálnej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, MHSR

14.15

Odporúčania k vypracovaniu svetelno-technickej štúdie
Juraj Nistor, SIEA

14.30

Najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní
Drahoslava Belová, SIEA

15.00

Klasifikácia tried verejného osvetlenia podľa návrhu nových noriem
Peter Janiga, FEI STU v Bratislave

15.20

Posudzovanie energetickej hospodárnosti verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

15.40

Ako merať kvalitu verejného osvetlenia
Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave

16.00

Možnosti regulácie a riadenia verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

16.20

Občerstvenie

16.50

Skúsenosti s LED svietidlami vo verejnom osvetlení
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

17.05

Osvetlenie priechodov pre chodcov
Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, Praha

17:20

Budúcnosť patrí inteligentným koncepciám osvetlenia
Pavol Horňák, Prometheus

17.50

Na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

17.50

PANELOVÁ DISKUSIA: Teória a prax pri návrhu a realizácii verejného osvetlenia na Slovensku

18.30

Záver

 

10. jún 2015
BLOK III: Svetelná technika
09.00 Prečo sa oplatí rekonštrukcii verejného osvetlenia venovať od začiatku
Ján Pružina, obec Lutila
09.15 Dobrý projekt nestačí. Ako zvládnuť rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou z fondov
Jozef Záhora, obec Oravský Podzámok
09:30

Nariadenie o energetickom štítkovaní LED zdrojov a svietidiel
Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave

09.50

Životnostné charakteristiky LED svetelných zdrojov
Marek Mácha, Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky

10:10 Mezopické videnie – čo to je a čo to prinesie pre prax?
Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave
10.25 Udržiavací činiteľ pri návrhu a meraní osvetlenia
Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave
10.45 Občerstvenie
 BLOK IV: Vnútorné osvetlenie
11.15

Potenciál úspor energie vo vnútornom osvetlení
Tomáš Novák, VŠB-TU Ostrava

11.35

Denné osvetlenie budov v návrhu európskych noriem
Stanislav Darula, Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied

11.55 Osvetlenie domácností – požiadavky a skúsenosti
Dionýz Gašparovský, Jana Raditschová, Adrián Kováč, FEI STU v Bratislavesti
BLOK V: Moderné riešenia
 12:15 Porovnanie návrhu osvetľovacej sústavy s realitou
Lukáš Grinaj, Alfonz Smola, FEI STU Bratislava
  Vplyv farebných povrchov v interiéri na biologickù odozvu
Peter Hartman, SvF STU Bratislava
  Fotometrické parametre cyklistických svietidiel a použitie reflexných prvkov
Michal Barčík, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický, FEI STU Bratislava
  Meranie a problematika rušivého svetla od LED reklamných obrazoviek
Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, Michal Barčík, FEI STU Bratislava
 

Insolácia vonkajších plôch detských škôlok
Peter Hanuliak, SvF STU Bratislava

  Možnosti optimalizácie denného osvetlenia na výrobných pracoviskách
Marián Flimel, FVT TUKE Prešov
  Program LDC na určovanie CIE/ISO štandardných typov oblôh
Miroslav Fabian, SvF STU Bratislava
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie
Podmienky účasti:
  • Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia prednáškovej sály je registrácia uzatvorená.
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára. Prihlasovať sa možno už len na čakaciu listinu.
  • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 4. 6. 2015.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby (občerstvenie a ubytovanie) využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované. 
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.
Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Grand Jasná 

Prezencia účastníkov: 9. júna 2015, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.