Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia


Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja.

 

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis na tlačovej konferencii dňa 19. marca 2015 ohlásil zámer vyhlásenia novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Mestá a obce budú môcť svoje projekty predkladať MH SR od zajtra, 1. mája 2015.

 

Vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany miest a obcí a následne vedenú odbornú diskusiu, Ministerstvo hospodárstva SR zaviedlo do pripravovanej výzvy, v snahe čo najefektívnejšieho zacielenia pripravovanej podpory v porovnaní s pôvodným zámerom, niektoré pozitívne zmeny.

 

Najvýznamnejšími zmenami sú:

  • zvýšenie limitu podpory pre jeden projekt – pôvodný návrh pracoval s maximálnou výškou príspevku do 200 tis. EUR, v záujme vytvorenia väčšieho priestoru pre zapojenie sa aj väčších sídelných jednotiek, bola výška príspevku navýšená na sumu 750 tis. EUR;
  • rozšírenie oprávnených výdavkov – vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho na realizáciu úspešných projektov, pôvodný návrh počítal len s jednoduchou výmenou (demontáž a montáž) svietidiel a výložníkov bez možnosti výmeny káblových rozvodov. Keďže mnohé mestá a obce majú práve káblové rozvody v nevyhovujúcom technickom stave, ktorý by bez nápravy neumožňoval realizovať projekt, bola výmena káblových rozvodov i doplnenie rozvodov doplnená medzi oprávnené výdavky, uvedené však nezahŕňa výmeny a doplnenia rozvodov uložených v zemi;
  • doplnenie nových svetelných bodov – vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav rozloženia svetelných bodov (spôsobujúci nedostatočné osvetlenie podľa aktuálne platných noriem) v existujúcej svetelnej sústave, je umožnené aj tzv. zahustenie svetelných bodov, teda vloženie nových svetelných bodov za podmienky, že na ich osadenie existuje vhodná nosná konštrukcia (stĺpy).

 

V tejto súvislosti ministerstvo upozorňuje všetkých potenciálnych uchádzačov o podporu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, aby vzhľadom na nevyhnutnosť výkonu verejného obstarávania v spojitosti s blížiacim sa termínom, dokedy je projekt nevyhnutné zrealizovať (t.j. do 31. decembra 2015), veľmi citlivo zvažovali rozsah plánovaných aktivít.

 

Podrobnejšie informácie o výzve:

Všetky informácie potrebné pre vypracovanie a predloženie žiadosti sú súčasťou výzvy KaHR–22VS–1501, ktorá bola 30. apríla 2015  zverejnená na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s 

 

K predmetnej výzve zorganozovalo MH SR sedem informačných seminárov v termíne od 27.5. do 5.6. 2015 v Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici, Lučenci, Košiciach a v Prešove. Podrobnejšie informácie k seminárom sú k dispozícii na stránke MH SR.

O podmienkach výzvy a náležitostiach projektov zameraných na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa hovorilo aj na dvoch podujatiach, ktoré organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Konferencia Úspory energie v obciach a mestách -  25. a 26. mája 2015 v Žiline

Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie - SLOVALUX 2015  - 9. a 10. júna 2015 v Jasnej

Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II  - 24. júna 2015, hotel Kaskády, Sliač

 

Upozornenie:Žiadosti o príspevok je potrebné odosielať Ministerstvu hospodárstva SR.

 
Kontaktné osoby pre podrobnejšie informácie

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o nenávratný finančný príspevok adresujte na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré bude výzvu administrovať:

tel.: 02 48 542 241, fondyeu@mhsr.sk 

O odborné konzultácie k technickým náležitostiam projektov je možné požiadať na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:

V Trenčíne - poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU, Mária Pevná, bezplatná linka 0800 199 399, poradenstvo.tn@siea.gov.sk 

V Banskej Bystrici - poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU, Michal Ilovič, bezplatná linka 0800 199 399, poradenstvo.bb@siea.gov.sk  

v Košiciach - pracovisko SIEA, Juraj Nistor, 055 678253 2, juraj.nistor@siea.gov.sk
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).