Moderné výukové programy z projektu CraftEdu pomôžu pripraviť stavebné profesie na technologické zmeny

Podporiť pripravenosť stavebných profesií na zmeny v stavebníctve a hlavne na technologické zmeny navrhovania, výstavby a prevádzky stavieb bolo cieľom medzinárodnej online konferencie, na ktorej boli predstavené moderné výukové programy z medzinárodného  projektu CraftEdu.

Konferenciu s názvom „Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy“ sa uskutočnila 18. 2. 2021 v Prahe. Podujatie otvoril námestník sekcie priemyslu, surovín a stavebníctva Ministerstva priemyslu a obchodu ČR Eduard Muřický a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.

V rámci konferencie boli predstavené nové výukové programy pre sedem vybraných remeselných profesií v Čechách, päť na Slovensku, dve v Bulharsku a jednej v Rakúsku. Výukové programy, zohľadňujúce moderné technické a technologické požiadavky, boli vytvorené v rámci medzinárodného projektu CraftEdu. Na projekte participuje aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Viacerí účastníci konferencie zdôraznili, že stavebníctvo je odvetvím so zásadnou spotrebou zdrojov, významnou spotrebou energie, predstavujúcou až 40 % celkovej spotreby, a produkciou odpadu vo výške až 35 % z celkovej produkcie v EÚ. Vo svojich príspevkoch sa venovali dosiahnutým, ale aj pripravovaným inováciám v tejto oblasti. Zavádzajú sa napríklad výrobkové digitálne pasy, digitálnu pasportizáciu budov, začíname hodnotiť stavby v rámci celého životného cyklu vrátane stavebných výrobkov. V príprave sú požiadavky digitálneho modelu budov (BIM) pre nadlimitné verejné zákazky, 3D tlač ako stavebná výrobná technológia či zavádzanie robotizácie s cieľom zvýšenia produktivity práce a ďalšie. Úspory energie a zlepšenie vnútorného prostredia v budovách sú súčasťou transformácie v stavebníctve. Dramaticky sa zvýšil tlak na komplexnú renováciu budov (minimálne 60 % úspora energie), zaviedol sa už štandard pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Úspech „vlny renovácií“, ktorá sa spustila v rámci Európskej únie, do veľkej miery závisí od súkromných investícií, nakoľko verejné zdroje nebudú stačiť na obnovu budov v takom rozsahu, aby sa dosiahla klimatická neutralita budov a aby sa budovy stali aktívnymi prvkami na dvojcestnom trhu s energiami. Potrebné investície súkromného sektora však neprídu do odvetvia a regiónov, ktoré nie sú konkurencieschopné. Problémom nie je len kvalifikovaná pracovná sila, ale tiež zaostávanie v inováciách, dôsledkom čoho stagnuje a v posledných rokoch aj klesá produktivita práce v stavebníctve.

Prvým krokom k zvládnutiu prelomových inovácií v stavebníctve je digitalizácia, ktorá je hnacím motorom súčasných technológií a procesov. Tá ovplyvní aj to, ako sa vzdelávaní, preskúšavaní a vedení pracovníci na stavbách. Využívať sa bude vo veľkej miere rozšírená a zmiešaná realita, bez ktorej si niektoré odvetvia už ani nevieme predstaviť. Zo vzdelávacieho streamu sa zrodí inštruktážny stream v reálnom čase pre pracovníkov na stavbe. „Off-site construction“ spriemyselní viaceré remeslá, umelá inteligencia a robotizácia bude každodenným pomocníkom pri stavebnej výrobe. K tomu je nutné prevziať skúsenosti z iných krajín a z odvetví, ktoré sú vo využívaní digitalizácie a ďalších technológií oveľa ďalej.

Záznam konferencie si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=p0z9r1E1a1E&feature=youtu.be

Prístup na školiace kurzy: https://database.craftedu.eu/cs

Informácie o projekte: https://www.craftedu.eu/

Správa pre médiá

 

Kontakt

Stanislav Laktiš

Projektový manažér projektu CraftEdu

Slovenská inovačná a energetická agentúra

stanislav.laktis@siea.gov.sk

+421 918 857 550