Vrátiť sa na normálnu verziu

Analytická štúdia Klastre na podporu rozvoja inovácií

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s expertmi z akademickej oblasti pripravila v roku 2009 pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky analytickú štúdiu Klastre na podporu rozvoja inovácií.

Cieľom štúdie bolo zmapovať na Slovensku reálne pôsobiace klastrové iniciatívy a navrhnúť súborné opatrenia na podporu ich činnosti a rozvoja.