Vrátiť sa na normálnu verziu

Zverejnenie schémy pomoci de minimis

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 9.9.2014 Schému pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľaských aktivít v cestovnom ruchu.

 

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu