Zoznámte sa s kamarátkou Energiou

Kelvinka, Lumen a teta Eta – to sú energetickí kamaráti, ktorí sa tešia na deti v novej časti webovej stránky SIEA Kamarátka Energia . Nachádzajú sa tu zaujímavé hry, náučné informácie a články, ako aj energetické experimenty.

Vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU budú jednotlivé informácie, hry a experimenty na stránke postupne pribúdať. 

Pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl sme už napríklad pripravili špeciálny zakladač Rady tety Ety. Obsahuje listy s energetickými experimentami, ktoré je možné využiť napríklad na hodinách prírodovedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy a iných. Môže byť vhodnou pomôckou aj v školskom klube.

Zakladače sú k dispozícii pre základné školy z celého Slovenska (okrem Bratislavského kraja) bezplatne pod podmienkou, že škola vyhotoví a následne zašle fotografie z vyučovania, na ktorých budú zobrazené deti pri práci so zakladačom, napr. pri realizácii experimentov. 

 

Novou časťou Kamarátka Energia vás budú sprevádzať nasledovné postavičky:

 kelvinka.jpg

Kelvinka dostala meno po fyzikálnej jednotke teploty. Je zapálená do učenia, má rada prírodu a javy, ktoré sa v nej vyskytujú. Keď niečo nevie, zavŕta sa do múdrych kníh. Zažijete s ňou kopec zábavy.

 

 

lumen.jpgLumen je mladší kamarát, ktorý sa chce silou-mocou vedomosťami vyrovnať Kelvinke. Volá sa po fyzikálnej jednotke svetelného toku. Možno preto celý žiari, keď sa naučí niečo nové. Neváhajte, poďte s ním svet prírody a bežných vecí v domácnosti pomocou experimentov objavovať aj vy!

 

 

teta_Eta.jpgDeti sprevádza teta Eta – dobre naladená múdra osôbka, ktorá srší energiou a vedomosťami z fyziky a ďalších vied. Rozumie deťom a rada im poradí a vysvetlí, ako to v prírode funguje. Je to chodiaca encyklopédia so zmyslom pre humor.

 

 

 

Ako si objednať zakladač Energetické experimenty

 

Kamarátka Energia vznikla vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.