Vrátiť sa na normálnu verziu

Záujem slovenských podnikov o inovácie a digitalizáciu stúpa

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala viac než 2 200 žiadostí o inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti.

Výzvy na finančné príspevky firmám v oblasti inovácií a digitalizácie SIEA otvorila 14. 8. 2023. Počas uplynulých dvoch mesiacov prijala už viac než 2 200 žiadostí. Malé a stredné podniky zo všetkých regiónov krajiny môžu požiadať o voucher do výšky 15-tisíc eur pri spolufinancovaní len 15 %.

Sme vďační za veľký záujem slovenských firiem o inovácie a digitalizáciu. Náš tím žiadosti administruje a s prvými zástupcami podnikov už komunikujeme. Pre množstvo záujemcov však dopyt prevyšuje naše kapacity, preto žiadateľov prosíme o trpezlivosť,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Inovačné a digitálne vouchery podporujú spoluprácu podnikateľských subjektov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, samosprávami. Jej cieľom je vytvorenie pôdy pre vznik inovácií a digitalizácie produktov, služieb či procesov.

Financie môžu byť tiež použité na preplatenie poplatkov súvisiacich s ochranou práv priemyselného vlastníctva na Slovensku aj v zahraničí. Dovedna je na tento účel z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených takmer 20 miliónov eur.