Vrátiť sa na normálnu verziu

Výzva na výber expertov na posudzovane projektov, ktoré sú súčasťou projektu IPCEI s názvom European Battery Innovation

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo 2. decembra 2021 výzvu na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov uchádzajúcich sa o podporu z operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation.

Cieľom výzvy je vytvoriť zoznam expertov, ktorých môže Ministerstvo hospodárstva SR osloviť na spoluprácu a expertné posudzovanie v súvislosti s implementáciou projektov predložených a posudzovaných v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34.

 

Podrobné informácie sú k dispozícii na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie:

Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34