Video záznam z webinára Ako registrovať svetelné zdroje s novými energetickými štítkami do databázy EPREL

Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, ktorých integrálnou súčasťou sú svetelné zdroje. K dispozícii je videozáznam z webinára na tému Ako registrovať svetelné zdroje s novými energetickými štítkami do databázy EPREL, ktorý sa uskutočnil 6. decembra 2021.

Webinára umožnil získať praktický návod, ako zaregistrovať výrobky, na ktoré sa uplatňujú európske nariadenia o ekodizajne a energetických štítkoch svetelných zdrojov od 1. septembra 2021. Podujatie bolo určené pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu vyrábaných svietidiel.

Na webinári boli prezentované názorné ukážky, ako si založiť užívateľské konto na stránke Európskej komisie ec.europa.eu, ako sa zaregistrovať v systéme EPREL aj ako vkladať konkrétne produktové údaje. Súčasťou sú návody na registráciu nového a alternatívneho modelu, na využitie jedinečného registračného čísla v EPRELi a na generovanie štítkov a informačného listu. Samostatný príspevok bol venovaný vysvetleniu technických údajov, ktoré sa uvádzajú pri registrácii svetelných zdrojov. V rámci diskusie si mohli účastníci vymeniť praktické skúsenosti.

Webinár organizovala Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Podujatie je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť dodávateľom pri prechode na štítky s novou stupnicou tried energetickej účinnosti od A po G.

Program: v prílohe

Videozáznam zo seminára: