Vrátiť sa na normálnu verziu

Súťaž Najlepší nápad

Organizácia BestGuest pripravila 4. ročník súťaže Najlepší nápad pre študentov technických stredných škôl.

Súťaž je zameraná na žiakov stredných škôl s inovatívnymi myšlienkami. Okrem iných sa súťažiaci môžu zamerať aj na témy obnoviteľných zdrojov energie. Termín zaslania prihlášok je 8. február 2013.
Vybrané nápady budú konzultované s odborníkmi v danej oblasti. Následne sa poskytnú financie na realizáciu prototypu a po úspešnej realizácii budú mať úspešné tímy možnosť získať mentora, ktorý skonzultuje ďalší postup.

Súčasťou nápadu by mal byť aj základný biznis model – aké je jeho využitie, kto je zákazník, prečo je zaujímavý, čím je unikátny a podobne.

Cieľom súťaže je pomôcť mladým ľuďom objaviť a zrealizovať dobré nápady a pomôcť získať skúsenosti v oblasti biznisu.