Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA podpísala memorandum o porozumení s Kazašskou agentúrou pre technologický rozvoj

 

Výmena skúseností v oblasti podpory malých a stredných podnikateľov pri zavádzaní inovácií a zvyšovaní energetickej efektívnosti sú hlavnými cieľmi memoranda o porozumení medzi Kazašskou agentúrou pre technologický rozvoj (NATD) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá od roku 2015 pôsobí aj ako technologická agentúra.

 
Obe agentúry sa dlhodobo venujú podpore domácich inovátorov a príprave mechanizmov, ktoré podnikateľov k technologickému a inovačnému rozvoju motivujú.

 

„Základom spolupráce je výmena skúseností. Zástupcovia NATD sa zaujímali predovšetkým o nové formy podpory, ako sú napríklad inovačné vouchre, ktoré môžu podnikatelia využiť pri spolupráci s výskumno-vývojovými organizáciami, ale aj nové možnosti, ktoré zabezpečujú národné projekty,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Memorandum podpísali zástupcovia agentúr počas stretnutia, ktoré sa konalo pri príležitosti tohtoročnej medzinárodnej výstavy EXPO Astana 2017 s témou Future Energy.

 

Výkonný riaditeľ NATD Marat Omarov zdôraznil, že v Kazachstane aktuálne rastie záujem o nákup inovatívnych technológií a investície do vedy a výskumu. To vytvára priestor uplatniť sa aj pre slovenských dodávateľov.

 

Zástupcovia NATD prisľúbili pomoc pri zabezpečení informácií o možnostiach a podpore slovenských podnikov v Kazachstane. Podnikatelia, ktorí by chceli využiť túto príležitosť a nadviazať obchodné vzťahy s partnermi z Kazachstanu, môžu požiadať SIEA o sprostredkovanie kontaktu na zodpovednú osobu v NATD.

 

SIEA_NATD_memorandum_2017_3.jpgSIEA_NATD_memorandum_2017_4.jpgSIEA_NATD_memorandum_2017_5.jpg