Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA čakajú nové výzvy v spolupráci s kórejským inštitútom

Kórejská delegácia zložená z reprezentantov implementačnej agentúry KDI (Korean Development Institute) a univerzít (HANSUNG UNIVERSITY a KANGNAM UNIVERSITY) sa 24. – 27. októbra stretla na Slovensku. Vzájomná kooperácia so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou tak získala konkrétnu podobu na rok 2024.

V programe Knowledge Sharing Program (KSP) participuje SIEA s MH SR v spolupráci so slovenskými priemyselnými klastrami, Slovenskou technickou univerzitou a Technickou univerzitou v Košiciach. Spolu s ďalšími partnermi prepájajú aktivity inovačného ekosystému na Slovensku.

Úspešné regionálne príklady z praxe, zdieľanie znalostí, vzájomná spolupráca medzi klastrami, akademickou aj podnikateľskou obcou. To sú ciele stretnutí, z ktorých získané poznatky budú základom pre pripravovanú porovnávaciu štúdiu medzi Slovenskom a Južnou Kóreou. Pomôže pri analýze prekážok aj pozitívneho fungovania a smerovania slovenského inovačného ekosystému, odporúčaniach pre slovenských tvorcov politík v oblasti ďalšej podpory klastrov a sieťovania na Slovensku.  

Kórejská delegácia navštívila v Bratislave Radu slovenských exportérov, Fakultu elektrotechniky a informatiky STU a Národné centrum robotiky. V Košiciach sa zúčastnila stretnutí s predstaviteľmi Univerzitného vedeckého parku Technickom, klastra Košice IT Valley, Klastra kybernetickej bezpečnosti a Košického klastra nového priemyslu.

Vo februári 2024 je naplánovaná návšteva kórejských zástupcov na Slovensku, ktorá bude spojená s 2. národnou klastrovou konferenciou. Toto spojenie prinesie ďalšie príležitosti pre slovenské klastrové prostredie a zároveň pohľad na fungovanie a priestor pre porovnanie obdobných inštitúcií za hranicami. Záverečná správa iniciatívy a spolupráce SIEA s kórejskou stranou by mala byť dokončená v júli 2024.

Knowledge Sharing Program predstavuje komplexný konzultačný program zameraný na bilaterálnu výmenu skúseností v inovačných a ekonomických témach, ktorý Kórejská republika ponúka prostredníctvom implementačnej agentúry KDI a ministerstva hospodárstva a financií. Program je založený na aktívnej spolupráci a konzultácii s kórejským partnerom, národnými orgánmi, výskumnými a vývojovými organizáciami v partnerských krajinách.