SIEA bude spolupracovať na zvyšovaní energetickej efektívnosti, využívaní OZE a alternatívnych palív na Ukrajine


SIEA spolu so Štátnou agentúrou energetickej efektívnosti a úspor energií Ukrajiny (SAEE) majú záujem na rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a alternatívnych palív. Súčasťou spolupráce má byť aj výmena skúseností, informácií a najlepších praktík v daných sférach.


Diskusia ohľadom možných okruhov spolupráce začala v priebehu tohtoročnej misie expertnej skupiny Energetickej charty na Ukrajine. Zúčastnil sa jej zástupca SIEA a venovala sa hodnoteniu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v tejto krajine. Dohoda nakoniec vyplynula z bilaterálnych rokovaní počas 4. zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko – technickú spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. „Predstavitelia ukrajinskej delegácie ocenili prínos poznatkov z oblastí zvyšovania energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Odborníci SAEE ich v minulosti mali možnosť získať počas školení a študijnej cesty organizovanej SIEA v rámci projektu SEMISE,“ priblížil riaditeľ sekcie energetických činností SIEA Karel Hirman s tým, že záujem na ďalšej spolupráci je tak založený aj na tomto už overenom partnerstve.

 

Rokovanie medzivládnej komisie sa zameriavalo na perspektívy rozvoja obchodno-ekonomickej a investičnej spolupráce oboch krajín. Medzi jej hlavné oblasti boli zaradené napríklad energetika, vrátane rozvoja energetickej efektívnosti a využívania OZE, doprava, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, ochrana práv spotrebiteľa či podpora malého a stredného podnikania.