Seminár S energiou efektívne v bytových domoch v Košiciach

Zaujímavé témy, ktorým by sa oplatilo venovať ešte viac časového priestoru, aj tak hodnotili 19. apríla 2010 v Košiciach odborný program účastníci  semináru S energiou efektívne v bytových domoch. Po Košiciach odznejú prednášky aj v Poprade, Nitre a v Trenčíne.

Prednáškovú miestnosť v košickom Hoteli Centrum zaplnilo vyše 70 zástupcov vlastníkov bytov, bytových družstiev i správcovských organizácií. Sériu seminárov pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov.

DSCF0651.jpgDSCF0678.jpgDSCF0682.jpgDSCF0716.jpgDSCF0757.jpgDSCF0766.jpgDSCF0792.jpgDSCF0799.jpg

S pozitívnou odozvou sa stretla už prvá z prednášok venovaná praktickým radám pri príprave projektu zateplenia a výbere jeho realizátora. Keďže mnoho bytových domov sa nie veľmi šťastne snaží šetriť najmä v prípravných fázach projektov, najčastejšie vznikajú zásadné, niekedy aj neodstrániteľné chyby práve z tohto dôvodu. Preto boli súčasťou prezentácie odporúčania obsahujúce najosvedčenejšie kritériá, ktoré sa uplatňujú pri hľadaní spoľahlivých projektantov, odborníkov vykonávajúcich stavebný dozor, ale aj samotných realizačných firiem. Konateľ firmy IZOLA Košice, s.r.o., Ing. Jaroslav Varga, CSc. vysvetlil zástupcom domu aj to, ako majú vyjednávať o cene a na aké platobné podmienky môžu alebo už nemajú pristúpiť. Užitočné informácie aj s obrazovými ukážkami boli prezentované tak, aby ich zástupcovia vlastníkov bytov a správcovia mohli sprostredkovať aj samotným vlastníkom na schôdzach.

Druhú prednášku o kvalitnej obnove plášťa, konkrétne plochých striech bytových domov, pripravil Ing. Peter Malych zo spoločnosti STAVMIX plus, s r.o. Prostredníctvom bohatého obrazového materiálu ukázal, ako by nemali vyzerať strechy po rekonštrukcii a ako môžu aj zástupcovia domov identifikovať závady, ktoré nemusia byť laikom na prvý pohľad zrejmé.

Najlepšie hodnotenie účastníkov v dotazníkoch spokojnosti získal vysokoškolský pedagóg zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Ing. František Vranay, PhD., ktorý otvoril pre mnohých zástupcov domov doteraz nie celkom známu tému. Na schematických nákresoch podrobne vysvetlil, aký vplyv má zateplenie na už zrealizované vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Posledná prednáška bola venovaná efektívnemu využitiu slnečnej energie v bytových domoch. Okrem informácií o tom, kde v Košiciach a okolí si už možno pozrieť inštalácie kolektorov na bytových domoch, počas nej odznelo aj viacero detailných príkladov inšpiratívnych realizácií, ale aj informácie o tom, ako sa kolektory inštalovať nemajú.

Na záver seminára bol spomedzi účastníkov vyžrebovaný jeden, ktorému SIEA bezplatne vyhotoví termovízne snímky bytového domu. Poukaz získal Ondrej Čierny, zástupca jedného z domov na košickom sídlisku Sever, ktorý by mal byť toto leto zateplený. Keďže snímky možno vyhotoviť až pri mínusových teplotách, vďaka poukazu budú mať možnosť v tomto bytovom dome skontrolovať, ako kvalitne odviedla realizačná firma svoju prácu.

Rovnakú možnosť získať poukaz na bezplatné vyhotovenie termovíznych snímok budú mať aj účastníci ostaných troch seminárov. Ďalší z nich sa uskutoční už 3. mája 2011 v Poprade a v druhej polovici mája odznejú prednášky v Nitre a v Trenčíne.

Všetky prednášky budú po skončení série seminárov prístupné aj na internetovej stránke www.siea.sk v textovej podobe a vo formáte PPT. Návštevníci stránky, ktorí o ne majú záujem, sa môžu prihlásiť na automatický odber noviniek SIEA z oblastí, ktoré ich zaujímajú. Tak do svojej emailovej schránky dostanú newsletter s upozornením, že prednášky sú už k dispozícii. Účastníkom seminárov bude zaslaný e-mail na základe kontaktov, ktoré uviedli v dotazníku na seminári.

Konzultácie súvisiace s problematikou efektívneho hospodárenia s energiou pri prevádzkovaní bytových domov poskytujú energetici na pracovisku SIEA v Košiciach už niekoľko rokov. Je preto prirodzené, že medzi účastníkmi boli aj takí, ktorí jej odborné energetické poradensvo už využili v minulosti. Mnohí zo zúčastnených však doteraz nevedeli o možnosti bezplatne osobne, telefonicky alebo e-mailom konzultovať problémy bytových domov v poradenskom centre ŽIŤ ENERGIOU v Košiciach. Otvorené je pre verejnosť od mája 2010 štyri dni v týždni na Krivej ulici č. 18, pričom každý pracovný deň je možné požiadať o telefonické konzultácie na bezplatnej linke 0800 199 399. Rovnaké možnosti majú záujmecovia aj v poradenských centrách v Trenčíne a Banskej Bystirici.