Pripravovaná výzva na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

 

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v auguste 2012 vyhlásiť výzvu pre opatrenie 1.3 –  Podpora inovačných aktivít v podnikoch – Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Administrátorom výzvy, ktorá je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, bude Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Konkrétne podmienky výzvy budú známe až v deň zverejnenia.

O zverejnení výzvy bude SIEA záujemcov, ktorí sú prihlásení na odber správ zo stránky www.siea.sk, informovať bezodkladne mailom.

Informácie o predchádzajúcich výzvach k opatreniu 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch:

Výzva KaHR-13SP-1001

Termín predloženia projektov: 26. októbra 2011

Výzva KaHR-13SP-0801

Termín predloženia projektov: 29. apríla 2009