Prezentácie zo seminárov Energia pre obce a mestá

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v júni v Trnave a v Košiciach pokračovanie série seminárov Energia pre obce a mestá. K dispozícii sú jednotlivé prezentácie, prostredníctvom ktorých sa môžu predstavitelia, manažéri a odborní pracovníci zorientovať v najnovších legislatívnych povinnostiach a získať prehľad  o aktuálnych možnostiach, kde hľadať finančnú podpou na realizáciu energeticky úsporných opatrení. Súčasťou seminára boli aj prednášky o praktických skúsenostiach z ukončených energetických projektov.

Semináre boli organizované v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska. Semináre sú súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého SIEA poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo. Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prvý zo série seminárov Energia pre obce a mestá sa uskutočnil 5. mája 2010 v rámci Výstavy PRO REGION v Banskej Bystrici.

bb_01.jpgbb_02.jpg

Druhý seminár Energia pre obce a mestá sa konal 21. júna 2010 v Trnave (Mestská radnica, Hlavná 1).

tt_01.jpgtt_02.jpg

Tretí zo série seminárov Energia pre obce a mestá sa uskutočnil 29. júna v Košiciach (Dom techniky, Južná trieda 2/A)

ke_02.jpgke_01.jpg

Prezentácie:
Ako profitovať z nových energetických predpisov

NOVÉ LEGISLATÍVNE POVINNOSTI SAMOSPRÁV S PREHĽADOM

– Ako už dnes ovplyvniť zajtrajšie náklady na energie

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA PRE STAROSTOV

– Čo môžu obce pri zanedbaní pravidelnej kontroly kotlov stratiť a čo môžu získať

Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Podpora a financovanie: Dôraz na potenciál úspor

BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVO PRE SAMOSPRÁVY A OBYVATEĽOV

– Ako získať informácie o optimálnom individuálnom riešení

Anton Čelinský, Karol Kehér, Sylvia Pálková, Slovenská inovačná a energetická agentúra

GRANTY Z EKOFONDU NA KONCEPČNÉ ZLEPŠOVANIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VEREJNÝCH BUDOV

– Ako pripraviť efektívne projekty

Zuzana Behríková, Ekofond, n.f.

ÚVEROVÁ LINKA NA PODPORU ROZVOJA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI MUNICIPALÍT

Ing. Marián Holúbek, Enviros, s.r.o.

PREČO A AKO MODERNIZOVAŤ VEREJNÉ OSVETLENIE A ŠTRUKTURÁLNE FONDY

– Svetelno-technická štúdia. Samozrejmosť zmysluplných investícií?

Pavol Kosa, SIEA

Inšpiratívne príklady: Výhody pripravených a efektívnejších

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA PO NÓRSKY

– Na čo nezabudnúť pri zadávaní projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia

Andrea Murínová, SIEA

AKČNÝ PLÁN MESTA NITRA

– Akú stratégiu zvoliť pri koordinácii energeticky úsporných aktivít

Ladislav Ondrejička, Energetická agentúra v Nitre

DOHOVOR PRIMÁTOROV A STAROSTOV

– Prezentácia dodaná Energy Cities bola účastníkom seminára k dispozícii počas prestávky