Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácie zo seminára „Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti“

 

Možnostiam, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, bol venovaný seminár a diskusné fórum, ktoré sa uskutočnili 26. 3. 2014 v prvý deň konania veľtrhu RACIOENERGIA 2014. K dispozícii sú prezentácie z podujatia, ktoré pripravila SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Počas úvodného seminára boli prezentované už schválené, ale aj pripravované legislatívne úpravy, ktoré majú zabezpečiť transpozíciu európskej smernice. Spomenuté boli hlavné zmeny týkajúce sa parlamentom už schválenej novely zákona o tepelnej energetike, ktorá v čase konania podujatia ešte čakala na podpis prezidenta. Najviac pozornosti 140 účastníkov podujatia pútali spôsoby dosiahnutia úspor energie, ktoré by mali byť zakotvené v pripravovanom zákone o energetickej efektívnosti.  

 

 MNO_SIEA_coneco_2014_012.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_050.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_009.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_021.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_041.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_025.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_030.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_058.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_051.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_063.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_053.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_062.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_067.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_070.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_075.jpgMNO_SIEA_coneco_2014_079.jpg

 

PREZENTÁCIE

 

Rámcový návrh nového zákona o energetickej efektívnosti,

  • Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

Implementácia smernice 2012/27/EÚ v podmienkach ČR,

  • Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika

Obnova budov podľa smernice o energetickej efektívnosti,

  • Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Energetická efektívnosť v tepelnej energetike,

  • Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úspory energie prostredníctvom politických opatrení alebo povinných schém,

  • Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

 

Odborný seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach