Prezentácie zo seminára Ako to nerobiť


Téme, ako sa vyhnúť prevádzkovým problémom pri neodbornej inštalácii technických zariadení, bol venovaný seminár, ktorý počas veľtrhu AQUA-THERM 2013 pripravila SIEA. V prezentáciách boli spomenuté časté chyby pri inštalácii kondenzačných kotlov, slnečných kolektorov a klimatizačných systémov.


Podujatie bolo súčasťou bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré poskytuje SIEA. „Počas konzultácií sa stále častejšie stretávame s majiteľmi pomerne nových technických zariadení budov, ktoré v ich domácnostiach alebo podnikoch fungujú s problémami alebo nejaký čas po inštalácii už vôbec nefungujú,“ vysvetlila zvolenú tému seminára riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Ako dodala, dôvodom býva často fakt, že ľudia už sú síce ochotnejší si za kvalitu výrobkov priplatiť, stále však mnohí podceňujú projektovú prípravu a samotnú inštaláciu. „Inštalácia systémov na ohrev teplej vody, vykurovanie či klimatizáciu patrí do rúk odborníkom, pretože detailov, ktoré treba zohľadňovať je veľa,“ zdôraznila.

 

Aquatherm_2013_10.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2013_057_Truchlik.jpgAquatherm_2013_14.jpgAquatherm_2013_15.jpgAQUATHERM_2013_046.jpgAquatherm_2013_12.jpgAquatherm_2013_11.jpgAquatherm_2013_13.jpg

 

Podceňovanie prípravných a projektových prác nie je pri zavádzaní nových technológií ničím výnimočným. To, že ani najkvalitnejší výrobok nezaručí, že po neodbornej inštalácii bude systém funkčný vedia aj v zahraničí. Vo viacerých krajinách musia inštalatéri technických zariadení budov absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti. Podľa K. Šoltésovej na Slovensku funguje prepracovaný systém odborných spôsobilostí na vyhradené technické zariadenia, ale chýbajú spôsobilosti zamerané na optimalizáciu využitia technických zariadení budov už pri návrhu projektov a následnej inštalácii. Na zlepšovaní kvality projektových a inštalačných prác trvá však Európska únia, konkrétne riešenie necháva na jednotlivé krajiny. V smernici 2010/28/ES zdôraznila potrebu odborného vzdelávania a vyzvala členské štáty, nech zabezpečia „usmernenia pre všetky zainteresované strany, najmä pre projektantov a architektov, aby mohli pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii priemyselných alebo obytných oblastí náležite zvážiť optimálnu kombináciu obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia“.

 

Zmapovanie možností ako zlepšiť odbornosť v stavebníctve i pri zabezpečovaní technických zariadení budov je cieľom medzinárodného projektu Build Up Skills, na ktorom sa pod vedením Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska spolu s ďalšími partnermi podieľa aj SIEA. V rámci projektu je spracovaná úvodná analýza stavu v odbornom vzdelávaní a dobré príklady z praxe.

Ako teda vybrať najvhodnejšie riešenie a dozrieť na  kvalitu odvedených inštalačných prác? Jednoduchá rada neexistuje. „Väčšina nezhôd systémov zostane neodhalená,“ uviedol na seminári riaditeľ Výskumného ústavu vzduchotechniky v Piešťanoch Jozef Löffler, ktorý pôsobí aj ako súdny znalec. Aj podľa neho je dôležité overovať a konzultovať najvhodnejší spôsob technického riešenia ešte pred realizáciou.

Pre vlastníkov rodinných domov a bytov pripravuje SIEA už niekoľko rokov vzdelávacie semináre, na ktorých sa okrem výhod nových technických zariadení spomínajú aj dôležité detaily, ktoré bývajú pri návrhoch systémov a ich inštaláciách opomínané. „Túto tému sa snažíme zaradiť pri každej príležitosti, a to aj napriek tomu, že výrobcovia majú stále pocit, že nie je vhodné odstrašovať ľudí zlými príkladmi pri technických novinkách,“ dodáva K. Šoltésová. Vďaka názorným príkladom môžu aj samotní vlastníci lepšie zvážiť, komu zákazku zveria a odhadnúť, či majú dočinenia s profesionálmi. SIEA počas projektu bezplatného energetického poradenstva pripravila viac ako 30 konferencií a seminárov, z ktorých boli viaceré venované aj laickej verejnosti. Prezentácie zo všetkých podujatí sú k dispozícii na stránke SIEA. „Nevypracovávame projekty, ani nerealizuje inštalácie, ale počas konzultácií vieme praktickými radami pomôcť najmä záujemcom, ktorí sa na nás obrátia v situácii, keď sa o nákupe technických zariadení rozhodujú a zvažujú rôzne možnosti, ktoré by im vyhovovali,“ vysvetlila K. Šoltésová dôvody, pre ktoré sa vyplatí využiť bezplatné energetické poradenstvo.

Prezentácie

Ako sa vyhnúť prevádzkovým problémom pri neodbornej inštalácii technických zariadení – Kvetoslava Šoltésová, SIEA
Ako to nerobiť pri kondenzačných kotloch Ladislav Truchlík, KKH, spol. s r.o., Bratislava
Ako to nerobiť pri solárnych kolektoroch – Marian Ježo, Thermosolar Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom
Ako to nerobiť pri klimatizačných systémoch – Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky, Piešťany

 

 

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.