Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Počas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať. 

 

Prezentácia_411B – 1._časť.pptx 

Prezentácia_411B – 2._časť.pptx